Har du koll på de nya arbetsmiljöreglerna?

09 februari 2016

top-left
top-right
bottom-right

Insikter & kunskap | Har du koll på de nya arbetsmiljöreglerna?

I mitt arbete som HR-konsult möter jag många HR-ansvariga som undrar vad de nya reglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö innebär och vad det ställer för krav på deras verksamhet. När vi pratar arbetsmiljö är det lätt att hamna i diskussioner kring den fysiska arbetsmiljön – har alla tillstånd att köra truckarna? Är belysningen tillräcklig? Har vi gjort skyddsronden? Tycker alla att luften är bra? Som vi alla vet handlar arbetsmiljö om så mycket mer än det rent fysiska och i de nya reglerna ligger fokus just på de psykosociala frågorna.

Den nya AFS:en ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” träder i kraft den 31 mars 2016 och inbegriper i korthet tre områden – arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling (källa för sammanfattningen nedan: Arbetsmiljöverket).

Arbetsbelastning
Arbetsgivaren ska säkerställa att medarbetarnas arbetsuppgifter och befogenheter inte skapar en arbetsbelastning som är ohälsosam. Det ska också finnas en balans mellan krav och resurser. Detta innebär att arbetsgivare bland annat behöver förebygga och fånga upp tidiga signaler på ohälsosam arbetsbelastning samt vidta åtgärder om sådant uppmärksammas.

Vidare poängteras vikten av en regelbunden dialog mellan chef och arbetstagare samt att arbetstagarna ska veta vilka uppgifter som krävs av dem, hur de ska prioritera och vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd. Slutligen ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att arbetsuppgifter som är starkt psykiskt påfrestande inte skapar ohälsa.

Arbetstid
Arbetsgivaren ska se till att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa hos arbetstagarna. Detta är särskilt aktuellt på arbetsplatser där det till exempel förekommer nattarbete, delade arbetspass och hög andel övertidsarbete.

Kränkande särbehandling
Arbetsgivaren ska tydliggöra att man inte accepterar kränkande särbehandling i organisationen och agera för att motverka en arbetsmiljö som kan skapa kränkande särbehandling. Utöver detta ska det finnas tydliga rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras om situationen uppstår, t.ex. vem man vänder sig till och vad som kommer att hända.

Kunskaper
Chefer i organisationen ska ha kunskaper kring hur man förebygger och hanterar såväl ohälsosam arbetsbelastning som kränkande särbehandling. Slutligen ska även organisationen ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Fick du ännu fler frågor nu?
Hör gärna av dig till mig – emma.samuelsson@wiseconsulting.se.

Emma Samuelsson, HR-konsult och coach, Wise Consulting

Group 2

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Sidor du kanske gillar

Case

Case | Omegapoint

Vi landade i att vi ville ha en skräddarsydd ledarskapsutbildning under en period om 18...
Lotta Hammarström, Talent Management
Läs mer
Case

Case | Stavdal

Vi började med att göra en så kallad HR-kartläggning där vi gick igenom samtliga HR-områden...
Mikael Olsson, CEO
Läs mer
Case

Case | Genworth

Vår mission och våra värderingar är nu tydliga både internt för våra medarbetare och externt...
Lars von Sivers Lindmark, vd
Läs mer
Case

Case | Circle K

Cheferna som gått programmet har fått nya insikter om sig själv och sitt ledarskap och...
Jessica Lindqvist, Utbildningsansvarig
Läs mer
Events

FULLSATT | Frukostseminarium Göteborg 4 mars 2020 | Future leadership skills – har du rätt kompetenser?

Vad blir viktigt för dig som ledare i framtiden? I en komplex värld med snabba...
Boka här
Påjobbetpodden

Påjobbetpodden | Erik Ringertz från Netlight

I detta avsnitt får vi lyssna till ett kärt återbesök av Erik Ringertz, VD på...
Lyssna här
Påjobbetpodden

Påjobbetpodden | Maria Göthe om psykologisk säkerhet

Häng med när Maria Göthe, ledarutvecklare och HR-expert på Wise Consulting pratar psykologisk säkerhet. Vad...
Lyssna här
Påjobbetpodden

Påjobbetpodden | Alexander Storckenfeldt vd på Anticimex

Hur gör du för att gå vidare i karriären hos en och samma arbetsgivare? Lyssna...
Lyssna här
Påjobbetpodden

Påjobbetpodden | Sofia Stigendal – rekrytera inkluderande

I detta avsnitt får du lyssna till Sofia Stigendal från Arbetsgivarverket. Hon berättar delar praktiska...
Lyssna här

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.