Har du koll på de nya arbetsmiljöreglerna?

09 februari 2016

Insikter & kunskap | Har du koll på de nya arbetsmiljöreglerna?

I mitt arbete som HR-konsult möter jag många HR-ansvariga som undrar vad de nya reglerna kring organisatorisk och social arbetsmiljö innebär och vad det ställer för krav på deras verksamhet. När vi pratar arbetsmiljö är det lätt att hamna i diskussioner kring den fysiska arbetsmiljön – har alla tillstånd att köra truckarna? Är belysningen tillräcklig? Har vi gjort skyddsronden? Tycker alla att luften är bra? Som vi alla vet handlar arbetsmiljö om så mycket mer än det rent fysiska och i de nya reglerna ligger fokus just på de psykosociala frågorna.

Den nya AFS:en ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” träder i kraft den 31 mars 2016 och inbegriper i korthet tre områden – arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling (källa för sammanfattningen nedan: Arbetsmiljöverket).

Arbetsbelastning
Arbetsgivaren ska säkerställa att medarbetarnas arbetsuppgifter och befogenheter inte skapar en arbetsbelastning som är ohälsosam. Det ska också finnas en balans mellan krav och resurser. Detta innebär att arbetsgivare bland annat behöver förebygga och fånga upp tidiga signaler på ohälsosam arbetsbelastning samt vidta åtgärder om sådant uppmärksammas.

Vidare poängteras vikten av en regelbunden dialog mellan chef och arbetstagare samt att arbetstagarna ska veta vilka uppgifter som krävs av dem, hur de ska prioritera och vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd. Slutligen ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att arbetsuppgifter som är starkt psykiskt påfrestande inte skapar ohälsa.

Arbetstid
Arbetsgivaren ska se till att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa hos arbetstagarna. Detta är särskilt aktuellt på arbetsplatser där det till exempel förekommer nattarbete, delade arbetspass och hög andel övertidsarbete.

Kränkande särbehandling
Arbetsgivaren ska tydliggöra att man inte accepterar kränkande särbehandling i organisationen och agera för att motverka en arbetsmiljö som kan skapa kränkande särbehandling. Utöver detta ska det finnas tydliga rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras om situationen uppstår, t.ex. vem man vänder sig till och vad som kommer att hända.

Kunskaper
Chefer i organisationen ska ha kunskaper kring hur man förebygger och hanterar såväl ohälsosam arbetsbelastning som kränkande särbehandling. Slutligen ska även organisationen ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Fick du ännu fler frågor nu?
Hör gärna av dig till mig – emma.samuelsson@wiseconsulting.se.

Emma Samuelsson, HR-konsult och coach, Wise Consulting

Group-3

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Sidor du kanske gillar

Blogg

Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg...
Läs mer här!
Blogg

5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad...
Läs mer här!
Blogg

3 frågor med vår vd Katarina Walter

Vilka är de främsta utmaningarna för företag 2023? Vilken app går det bara inte att...
Läs mer här
Blogg

HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta...
Läs mer här
Blogg

Välmående på jobbet – vad innebär det idag?

Nu när vi äntligen får samlas igen på våra arbetsplatser, som under pandemin varit stängda,...
Läs mer här
Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här
Blogg

Krönika | Summering av HR-året 2021 | Human Growth Award

Att bygga sitt bolag starkt genom att involvera och engagera sina medarbetare i utmaningar och...
Läs mer här
Blogg

Framtidens arbetsplats är en hybrid

Många är nog tillbaka efter en förhoppningsvis härlig sommarledighet, hungriga på att sätta igång med...
Läs mer här
Blogg

Triple bottom line – Hur arbetar du med social hållbarhet?

Just nu pågår hos de allra flesta verksamheter ett arbete med att sammanställa årsredovisningen för...
Läs mer

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.