Framtidens arbetsplats är en hybrid

24 augusti 2021

Insikter & kunskap | Framtidens arbetsplats är en hybrid

Många är nog tillbaka efter en förhoppningsvis härlig sommarledighet, hungriga på att sätta igång med projekten som vilat under sommaren. Det finns nog en förväntan hos många vad som ska åstadkommas under andra halvåret innan 2021 läggs bakom oss. Men det här är inte en höst likt andra. Den här hösten kommer med en förväntan om ett mer normalt liv där vi äntligen kan ses på ett sätt som vi inte gjort sedan februari 2020.

Hybrida arbetsplatser – vad innebär detta för arbetslivet?

Några stora spelare såsom Facebook, Twitter och Spotify fortsätter tillåta remote work i den utsträckning som medarbetaren önskar. Medan många andra företag förespråkar en hybrid mellan remote och office såsom Microsoft och vår egen koncern Wise Group. I en hybrid framtid blir det fokus på vad man ska göra och vem man behöver samarbeta med snarare än vart man utför sitt arbete. Trenden är att synen på arbetet förändras från att vara en plats du går till, till att vara något du gör.

Det vi lärt oss under pandemin är att olika arbetsuppgifter lämpar sig att göra på olika platser. Det går att likna vid det aktivitetsbaserade arbetssättet, bara att det finns ytterligare ett alternativ. Listan som tidigare bestod av tysta rum, projektytor, kontorslandskap osv får nu samsas med  nya val utanför kontoret. Vi vet utifrån studier som gjorts under senaste året att det finns många fördelar med att arbeta hemifrån. Många upplever det lättare att planera sin tid, minskade pendlingstider och möjlighet att arbeta mer fokuserat. Vilket i många fall leder till högre produktivitet.

De kreativa processerna har däremot upplevts utmanande för många. Vi har tagit hjälp av verktyg såsom Mural, Miro, Menti mfl för att lättare få till den kreativa dialogen och utvecklingstakten har för all del varit hög. Men det som händer i det fysiska mötet går inte att ersätta till fullo med digitala verktyg. Vi ser varandras uttryck och fångar signaler på ett helt annat sätt i ett fysiskt möte än över en skärm.

Det fysiska kontoret

Vilken roll det fysiska kontoret kommer spela i framtiden diskuteras. Vi tror att det fortsatt spelar en viktig roll i syfte att skapa tillhörighet, kultur, relationer och gemenskap. Däremot behöver organisationer skapa kontor som medarbetarna vill komma till, en plats att hämta energi och mötas. Att återgå fullt ut till kontoret och inte ge medarbetaren möjlighet till hemmajobb mer än vid undantagsfall, såsom var fallet på många arbetsplatser innan pandemin, ses inte som ett alternativ längre. De arbetsgivare som väljer den vägen kommer ha svårt att attrahera och behålla medarbetare.

Glöm inte att likt det var en förändring att gå från kontorsarbete till hemarbete när pandemin slog till, kommer det vara en förändringsresa att börja åtgå. Ha tålamod, visa medarbetarna vilket mervärde de kan få av att vara delvis på kontoret. Lita på medarbetarnas förmåga till självledarskap och uppmuntra i stället för att tvinga. Det finns en stor vinst i att ge medarbetarna möjlighet att välja varifrån de arbetar i form av att ökad tillit, engagemang och motivation.

Viktiga frågeställningar att reflektera över

För att komma fram till hur din organisation ska arbeta framöver är det viktigt att grunda beslutet i era värderingar och er kultur.

  • Vilka arbetsuppgifter har våra medarbetare och i vilken kontext utförs dessa bäst? Kan det skilja sig mellan grupper?
  • Har vi ett medarbetarskap som baseras av självledarskap?
  • Hur behöver vi utveckla våra ledare för det arbetssätt vi väljer?
  • Vad behövs för att vi ska kunna säkerställa en god arbetsmiljö för alla våra medarbetare?
  • Vad har vi för möjligheter att anpassa våra befintliga lokaler till vårt nya arbetssätt?
  • Vilket behov har våra kunder?

Om du vill få stöd i detta har vi många experter inom Wise Consulting som arbetar med dessa frågor, tveka inte att höra av dig!

Christine Strömberg & Li Hjelte, HR-konsulter på Wise Consulting

Group-3

Vill du veta mer om framtidens arbetsplatser? Hör av dig till oss!

Sidor du kanske gillar

Blogg

Så löser du konflikter på jobbet

Konflikter som hanteras i god tid och på rätt sätt har bättre förutsättningar för att...
Läs mer här!
Blogg

Hur står det till med chefens arbetsmiljö?

För att arbetsmiljön ska vara god behöver vi ha trygga och välmående chefer. Här följer...
Läs mer här!
Blogg

Personalförmåner – 9 viktiga och attraktiva förmåner på jobbet

Vi listar 9 personalförmåner som gör dig till en attraktiv arbetsgivare. Förmåner som gör det...
Läs mer här!
Blogg

Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg...
Läs mer här!
Blogg

5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad...
Läs mer här!
Blogg

3 frågor med vår vd Katarina Walter

Vilka är de främsta utmaningarna för företag 2023? Vilken app går det bara inte att...
Läs mer här
Blogg

HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta...
Läs mer här
Blogg

Välmående på jobbet – vad innebär det idag?

Nu när vi äntligen får samlas igen på våra arbetsplatser, som under pandemin varit stängda,...
Läs mer här
Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.