Digital transformation – HR:s roll i framtiden!

27 februari 2018

top-left
top-right
bottom-right

Insikter & kunskap | Digital transformation – HR:s roll i framtiden!

Tänk dig en HR-avdelning år 2025 och föreställ dig hur den skulle se ut. Det ”nya” begreppet artificiell intelligens (AI), är förankrat i våra HR-system och urval av kandidater sker på det sättet. HR lägger snarare fokus på att verkligen vara en business partner och driva strategiska frågor. Arbetet med kultur är så självklart att ingen skulle få för sig att ifrågasätta det.

Men hur påverkas HR av digital transformation och vad betyder begreppet? Om vi börjar med att reda ut begreppet om vad digital transformation handlar om får vi gå tillbaka till vad digitalisering betyder. Digitalisering är förändringsvågor som ett företag behöver anpassa sig efter. Vi kan dela upp det i tre steg/begrepp: teknikprodukter/tjänster och beteende.

Teknik: Handlar om att göra analog information digital, exempelvis text, bild eller ljud genom teknik. Det kan vara lagringsutrymme eller 4G.

Produkter/tjänster: Baserat på den digitala tekniken skapas olika produkter och tjänster, t.ex. en iPad, ett socialt nätverk eller ett HR-system.

Beteende: Om produkterna och tjänsterna är bra och tillgängliga kommer vi att börja använda dom. När vi använder nya saker påverkas också vårt beteende och kan i sin tur också påverka våra värderingar. När HR köper in ett HR-system inser vi snart hur mycket administration som kan försvinna genom automatiserade processer eller att den förflyttas till respektive chef eller medarbetare. Istället för att administrera 300 chefers medarbetare med anställningsavtal, lönerevisioner och allt vad det innebär frigör vi tid som kan läggas på att skapa rätt förutsättningar för kultur och effektivitet. Detta kommer att påverka HR och chefernas beteende och hur vi agerar i rollen. Det blir tydligt att ett HR-system som kanske till en början upplevdes som en digital barriär och något vi ställer oss kritiska mot blir istället en tillgång och en bra hjälp i vardagen. Till slut är det något vi aldrig skulle klara oss utan. Vi förändrar vårt beteende och vårt förhållningssätt. Vi gör en förflyttning från det analoga till det digitala genom att skapa och hitta verktyg för det som är tidskrävande. Människor är komplexa varelser och det kommer dröja länge innan AI kan ersätta den mänskliga kompetensen i strategisk förmåga, skapande av en bra kultur, samt relationsbygge.

Vi kan alltså enligt dessa tre nivåer prata om digital teknik, digitala produkter/tjänster samt digitala beteende. Dessa tre nivåer har alla en gemensam effekt på varandra. Nya verktyg skapar nya förutsättningar och kräver nya arbetssätt. Så här är det viktigt att involvera tidigt och att prata om digitala beteenden och hur det påverkar dig själv och andra.

Men vad är då digital transformation?

Det är när ett företag behöver anpassa sig efter omvärldens förändringar och hur dessa tre nivåer påverkar företaget. Anpassningen krävs för att vara konkurrenskraftig i en föränderlig och digitaliserad värld. För att vara framgångsrik i en digital transformation behöver en organisation vara:

  • Innovativa
  • Förändringsbenägna
  • Digitalt mogen

För att överhuvudtaget klara av en digital transformation är det viktigt att ta sig tid att reda ut begreppen så att alla har samma förståelse för dess innebörd.

Vi kan lugnt konstatera att mycket har hänt, mycket händer nu och mycket kommer att hända. Verktyg utvecklas, leverantörer utvecklas och företagen har blivit bättre på att ställa krav och prata om digitala strategier. HR utvecklas och vi tar stora kliv för att på riktigt sitta i förarsätet och driva kultur- och peoplefrågorna.

Behöver du hjälp med dessa frågor kan du alltid vända dig till oss.

Daniela Ågren, HR-konsult, Wise Consulting.

Group-3

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Sidor du kanske gillar

Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här
Blogg

Krönika | Summering av HR-året 2021 | Human Growth Award

Att bygga sitt bolag starkt genom att involvera och engagera sina medarbetare i utmaningar och...
Läs mer här
Blogg

Framtidens arbetsplats är en hybrid

Många är nog tillbaka efter en förhoppningsvis härlig sommarledighet, hungriga på att sätta igång med...
Läs mer här
Blogg

Triple bottom line – Hur arbetar du med social hållbarhet?

Just nu pågår hos de allra flesta verksamheter ett arbete med att sammanställa årsredovisningen för...
Läs mer
Blogg

Motivera dina medarbetare – så här gör du!

Jag minns en chef jag hade tidigt i karriären som gav mig ansvar och förtroende...
Läs mer
Blogg

Kompetensutveckling av personal – tre tips som gör verklig skillnad!

Under det gånga året har jag haft mycket tid till att reflektera över hur och...
Läs mer
Blogg

Hur kan HR bidra till en mer hållbar omställning – 4 konkreta tips

För att lösa den pågående klimatkrisen räcker det inte med Earth Hour en gång om...
Läs mer
Blogg

Coachande ledarskap: Tips för att bli en coachande ledare

Som chef varierar du säkert ditt sätt att leda dina medarbetare utifrån arbetsuppgifter, vilka egenskaper...
Läs mer
Blogg

Möt Elin Möllstam | HR-konsult med passion för Brave Worklife

Till skillnad från mitt första jobb är jag numera aldrig själv. Jag har ju alla...
Läs mer

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.