Det transformativa ledarskapet – vad är det?

31 augusti 2020

top-left
top-right
bottom-right

Insikter & kunskap | Det transformativa ledarskapet – vad är det?

Det pratas om det transformativa ledarskapet. Det går trender i vad ett gott ledarskap är och det påverkas också av vilka strömningar som samhället runt omkring oss står inför. Det är som om vi har hittat ett ledarskap som har visat sig vara ett framgångsrikt sätt att leda på. Men vad är då ett transformativt ledarskap? Innehåller det alla delar i ett effektivt ledarskap?

Låt oss titta på PhD in Management and Complexity Åsa Lundquist Coeys arbete. Hon har på ett föredömligt enkelt sätt lyckats identifiera fyra ledarkompetenser som ledaren använder sig mer eller mindre av i olika situationer. Kompetenserna är:

  • Chefa– kunna planera, delegera och följa upp. Sätta upp regler och policies och säkerställa resultat och att klargöra uppgifter.
  • Leda – att kunna inspirera, vara en förebild och att kunna motivera och engagera mot gemensamma mål. Att påverka och stimulera.
  • Coacha – att lyssna, ställa öppna frågor och skapa insikt och självledarskap hos medarbetarna
  • Att vara medmänniska – att se och bekräfta, skapa tillit och medkänsla i gruppen.

Om vi ser på det transformativa ledarskapet så inkluderar det följande faktorer:

  • Idealiserat inflytande och inspirerande motivation – Här ser vi det som ingår under kompetensen leda här ovan. Det här handlar mycket om att appellera till medarbetarens känsla, vilket skapar engagemang, framtidstro, meningsfullhet och vilja hos medarbetarna att följa och bidra till visionen. Att skapa en bra känsla hos medarbetarna torde vara centralt för motivationen och arbetsglädjen till att leva upp till förväntningarna och kanske till och med överträffa dem.
  • Intellektuell stimulans – handlar om att uppmuntra medarbetare att ifrågasätta invanda rutiner och sätt att lösa problem på för att vidareutveckla invanda mönster i organisationen. Genom ledarens nyfikna utforskande och mod att testa nytt, inspirerar ledaren medarbetarna att våga vara kreativa och hitta nya lösningar och se nya möjligheter. Den här delen ingår också i kompetensen att leda men också förmågan att lyssna nyfiket som i det coachande förhållningssättet.
  • Individualiserad hänsyn – här ser vi kompetenserna coacha och att vara medmänniska. Att se varje medarbetares individuella behov och möjligheter och få dem att nå sin fulla potential genom att coacha och tillfredsställa ett grundläggande mänskligt behov av att känna sig betydelsefull och bli sedd och lyssnad till.

Dessa tre punkter utgör grunden i det transformativa ledarskapet. Men det finns en del som jag tänker inte får glömmas bort – förmågan att klargöra uppgifter och kommunicera ramar och policies, alltså kompetensen att vara chef som det ovan är beskrivet. Min spaning är, efter att ha träffat hundratals ledare, att många unga ledare har svårigheter eller känner sig obekväma med den tydlighet, ramsättning och klargörande som också är en viktig del i chefsrollen.

Det transformativa ledarskapet är ett beprövat och framgångsrikt sätt att få medarbetare att arbeta mot ett gemensamt mål med mod, tillit och engagemang. Men vi får inte glömma att också lyfta och tydliggöra vad förmågan att vara chef innebär.

Att kunna vara en tydlig och klar chef, en inspirerande ledare, en lyssnande och utmanande coach och en tillitsfull medmänniska handlar dock ytterst om att organisationen som sådan har en genomtänkt vision, tydliga mål och spelregler och en tillitsfull kultur.

Sophie Tolstoy Regen, kommunikationscoach och ledarutvecklare, Wise Consulting

Group 2

Vill du veta mer? Hör av dig till oss.

Sidor du kanske gillar

Case

Case | Omegapoint

Vi landade i att vi ville ha en skräddarsydd ledarskapsutbildning under en period om 18...
Lotta Hammarström, Talent Management
Läs mer
Case

Case | Stavdal

Vi började med att göra en så kallad HR-kartläggning där vi gick igenom samtliga HR-områden...
Mikael Olsson, CEO
Läs mer
Case

Case | Genworth

Vår mission och våra värderingar är nu tydliga både internt för våra medarbetare och externt...
Lars von Sivers Lindmark, vd
Läs mer
Case

Case | Circle K

Cheferna som gått programmet har fått nya insikter om sig själv och sitt ledarskap och...
Jessica Lindqvist, Utbildningsansvarig
Läs mer
Events

FULLSATT | Frukostseminarium Göteborg 4 mars 2020 | Future leadership skills – har du rätt kompetenser?

Vad blir viktigt för dig som ledare i framtiden? I en komplex värld med snabba...
Boka här
Påjobbetpodden

Påjobbetpodden | Erik Ringertz från Netlight

I detta avsnitt får vi lyssna till ett kärt återbesök av Erik Ringertz, VD på...
Lyssna här
Påjobbetpodden

Påjobbetpodden | Maria Göthe om psykologisk säkerhet

Häng med när Maria Göthe, ledarutvecklare och HR-expert på Wise Consulting pratar psykologisk säkerhet. Vad...
Lyssna här
Påjobbetpodden

Påjobbetpodden | Alexander Storckenfeldt vd på Anticimex

Hur gör du för att gå vidare i karriären hos en och samma arbetsgivare? Lyssna...
Lyssna här
Påjobbetpodden

Påjobbetpodden | Sofia Stigendal – rekrytera inkluderande

I detta avsnitt får du lyssna till Sofia Stigendal från Arbetsgivarverket. Hon berättar delar praktiska...
Lyssna här

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.