Chefer – så skapar ni psykologisk säkerhet

07 februari 2020

Insikter & kunskap | Chefer – så skapar ni psykologisk säkerhet

Framgång bygger på engagemang, teamwork och tillit – och det är där som psykologisk säkerhet kommer in i bilden.

På jobbet har vi alla ett ansvar för att bidra till en bra arbetsmiljö, men som ledare har du yttersta ansvar för att gruppen mår bra, presterar och når uppsatta mål. Det har sedan länge funnits en bild av att ett ”perfekt” team består av en grupp med olikheter. Som olika utbildningsbakgrund, kön, drivkrafter etc. Men att så ej är fallet kunde Google bekräfta genom sitt forskningsprojekt Aristoteles.

Hur ser ett ”perfekt” team ut?

För ungefär fem år sedan började Google nosa på möjligheten att finna det ”perfekta” teamet. Precis som många andra var de övertygade om att sammansättningen av gruppen spelade stor roll för framgången. Tillsammans med forskare arbetade Googles främsta statistiker, psykologer och ingenjörer för att hitta orsaken till varför vissa team fallerar, medan andra når oanade höjder.

180 team studerades och det som var märkbart var att de inte hittade någon gemensam nämnare som talade för att själva sammansättningen av gruppen positivt påverkar deras effektivitet och framgång. Det som istället visade sig var att team bestående av medarbetare som respekterar känslor och besitter ”social sensitivity” – alltså är duktiga på att läsa av sina kollegors tonfall och uttryck, är de som har bäst chans för framgång.

Psykologisk säkerhet är en framgångsfaktor

Begreppet psykologisk säkerhet (Psychological Safety) myntades av Amy Edmondson, psykologiprofessor på Harvard. Enligt Amy är definitionen på psykologisk säkerhet, ”en tro på att man inte kommer att straffas eller förödmjukas för att man tar upp idéer, frågor, oro eller misstag”.

Att skapa trygghet i ditt team är avgörande för hur väl ni kommer att lyckas.

Våra bästa tips för att du som ledare ska främja psykologisk säkerhet:

  • Prestigelös – Var tydlig att du som ledare inte har alla svar. Uppmuntra teamet att tillsammans bidra till lösningar och idéer för att ni ska nå era gemensamma mål.
  • Autentisk och medkännande – Som ledare måste du vara autentisk och medkännande, våga visa att du kan göra fel, behöva hjälp ibland och våga bjuda på dig själv.
  • Tillit – Att känna och visa tillit till dina anställda är A och O för att skapa trygghet.
  • Kultur – Uppmuntra till en transparent kultur där det är okej att både fråga och göra fel. Låt det vara öppet för förbättringsförslag.
  • I grupp – belöna teamet inte enskilda individer – Skapa belöningar på team-nivå som premierar gott samarbete – teamwork krävs för framgång och allas insatser bidrar till måluppfyllelse.
  • Hugg i – Som ledare måste du våga hugga i och göra saker som ibland ingen annan vill ta tag i – vill du få andra att vara engagerade måste du agera förebild.

Är du osäker på hur du ska göra för att skapa trygghet i ditt team? Hur ska göra för att motivera och engagera dina anställda? Hur du får ditt team att samarbeta istället för att motarbeta? Hör av dig till oss så hittar vi ett upplägg som passar dig och din organisations målbild.

Group-3

ViIl du skapa konkurrenskraft genom engagerade och motiverade människor?

Sidor du kanske gillar

Blogg

Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg...
Läs mer här!
Blogg

5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad...
Läs mer här!
Blogg

3 frågor med vår vd Katarina Walter

Vilka är de främsta utmaningarna för företag 2023? Vilken app går det bara inte att...
Läs mer här
Blogg

HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta...
Läs mer här
Blogg

Välmående på jobbet – vad innebär det idag?

Nu när vi äntligen får samlas igen på våra arbetsplatser, som under pandemin varit stängda,...
Läs mer här
Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här
Blogg

Krönika | Summering av HR-året 2021 | Human Growth Award

Att bygga sitt bolag starkt genom att involvera och engagera sina medarbetare i utmaningar och...
Läs mer här
Blogg

Framtidens arbetsplats är en hybrid

Många är nog tillbaka efter en förhoppningsvis härlig sommarledighet, hungriga på att sätta igång med...
Läs mer här
Blogg

Triple bottom line – Hur arbetar du med social hållbarhet?

Just nu pågår hos de allra flesta verksamheter ett arbete med att sammanställa årsredovisningen för...
Läs mer

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.