Brave Worklife är det nya Worklife balance

11 januari 2021

Insikter & kunskap | Brave Worklife är det nya Worklife balance

Att vi är medvetna om att ha balans i livet är inget nytt. Redan under tidigt 70-tal började uttrycket ta sig i form, där den beskrevs som vikten av att hitta balans i sina yrkesmässiga åtaganden och resten av livets roller.

Vi har sedan dess blivit mer och mer intresserade av den psykiska hälsan på arbetsplatsen, inte bara i form av nya OSA-föreskrifter och utökade friskförmåner, men tyvärr också på grund av alarmerande sjuktal kopplad till psykisk ohälsa. Den senaste tidens pandemi har även gjort att vår gränsdragning mellan arbetsliv och privatliv blivit än mer suddig, då många utav oss jobbar hemifrån.

Vardag och privatliv går inte längre att särskilja

Tidigare var det vanligt att sätta separerade privata och jobbrelaterade mål, med en tydlig avgränsning mellan områdena. Detta avspeglar sig dock inte alltid i den verklighet vi lever i, vi är vårt yrkesmässiga jag i privatlivet (jag har t.ex. uteslutande fått svara på “vad jobbar du med” som förstadejten-fråga) och vi är vårt privata jag i arbetslivet (barnen som ringer kl 15 för att berätta att allt mellis är slut). Vi behöver därför se bredare på detta, vi behöver tänka tvärtom och utmana det gamla tankesättet om att sätta gränser mellan privat och yrkesliv. Det behöver snarare handla om en work-life union än ett work-life balance, eftersom vi behöver medge att den ena går in i den andra. När vi gör oss och företagets medarbetare medvetna om att de påverkar varandra, kan vi istället utkristallisera hur de kan samarbeta.

Många stressforskare menar på att vi behöver välja val i livet som är sammankopplade med vad vi anser är viktigt och meningsfullt för oss, både i privatlivet och i vår yrkesroll. Att bara sätta upp konkreta mål för var man vill, men utan att tillskriva dessa mål en mening kan göra att man på ett negativt sätt tillskriver sitt liv omeningsfullhet när målen är uppnådda. Vad ska ske nu när målet är uppfyllt? Brave work-life handlar om att förstå vilka värderingar man har som är viktiga, för att enklare kunna välja rätt val i livet och prioritera på ett bra sätt. När vi kan välja bort saker för att prioritera det vi värderar mer skapar vi inte bara en meningsfullhet när vi når våra mål, men också en tidseffektivitet där man inte velar lika mycket inför olika situationer. Som arbetsgivare kan man således dra stor nytta utav att förstå hur medarbetarens personliga värderingar kan knytas an till uppgifter och utveckling.

Hur gör vi detta mer konkret?

En värderad riktning är något som går hand i hand med värderingar. Genom att mappa upp vad som är viktigt inom varje delområde i ens liv, t.ex. jobb, hälsa, relationer, ekonomi och kreativitet, kan vi enkelt fatta beslut när vi står inför val i livet. Att ha värderingar som målbild gör också att man kan tillskriva känslan av uppnåelse i det man gör, och på så sätt fatta modiga beslut kopplat till det som vi anser är viktigt. På detta kan sätt kan också vår balans mellan arbetsliv och privatliv lättare styras mot gemenskap, eftersom vi gärna vill se att båda dessa uppfyller våra värderingar. Om vi utkristalliserar detta för oss själva, blir det enklare för oss att fatta beslut som tillskriver oss direkt meningsfullhet. Om vi ser till att våra medarbetare har en tydlig agenda för deras värderade riktning i deras yrkesroll, har vi lättare att skapa motivation hos dem.

Hur kan detta användas på arbetsplatsen?

  • När du sätter mål med dina medarbetare och-/eller din egen chef, vilken meningsfullhet kan du tillskriva målen?
  • Finns det behov att tydligare definiera teamets mål mer djupgående? Varför gör vi det vi gör? Hur kan medarbetarna koppla deras prestation till att passa in i deras värderade riktningar i livet?
  • Hur ser företagets värderingar ut? Är dessa väl förankrade med en meningsfullhet, som gör det enkelt för medarbetare att knyta an till?

Tips & tricks;

  • Reflektera över vad just din värderade riktning är. Vad är viktigt i jobb- och privatliv? Hur vill du vara som t.ex. chef, kollega, förälder, vän?
  • När du står inför val i livet, försök att andas in en sekund och fundera på vad som är bäst beslut utifrån din värderade riktning
  • Ransonera, och gör saker som skapar meningsfullhet

Exempel på värderade riktningar;

  • Jag vill vara en respekterad kollega oavsett hur jag mår (värdering), därför är det viktigt att jag alltid ger den respekten till andra (riktning)
  • Jag vill vara en närvarande vän (värdering), därför är det viktigt att jag avsätter tid till mina vänner på samma sätt som jag avsätter tid till viktiga jobbmöten (riktning)
  • Jag vill minska mina stresshormoner, därför är det viktigt att jag tar en 30 min promenad mitt på dagen och andas frisk luft
  • Jag vill bidra till företagets hållbarhet, därför är det viktigt för mig att få vara delaktig i ett sådant projekt på sikt

”Balance is not a better time management, but better boundary management. Balance means making choices and enjoying those choices.”
– Betsy Jacobson

Kontakta oss om du vill veta mer hur vi kan hjälpa till med att skapa meningsfulla mål kopplat till hälsa, performance eller se över företagets värderingar.

Elin Möllstam, HR-konsult på Wise Consulting

Group-3

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Sidor du kanske gillar

Blogg

Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg...
Läs mer här!
Blogg

5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad...
Läs mer här!
Blogg

3 frågor med vår vd Katarina Walter

Vilka är de främsta utmaningarna för företag 2023? Vilken app går det bara inte att...
Läs mer här
Blogg

HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta...
Läs mer här
Blogg

Välmående på jobbet – vad innebär det idag?

Nu när vi äntligen får samlas igen på våra arbetsplatser, som under pandemin varit stängda,...
Läs mer här
Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här
Blogg

Krönika | Summering av HR-året 2021 | Human Growth Award

Att bygga sitt bolag starkt genom att involvera och engagera sina medarbetare i utmaningar och...
Läs mer här
Blogg

Framtidens arbetsplats är en hybrid

Många är nog tillbaka efter en förhoppningsvis härlig sommarledighet, hungriga på att sätta igång med...
Läs mer här
Blogg

Triple bottom line – Hur arbetar du med social hållbarhet?

Just nu pågår hos de allra flesta verksamheter ett arbete med att sammanställa årsredovisningen för...
Läs mer

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.