Bli bättre på att avsluta än att rekrytera

26 augusti 2019

Insikter & kunskap | Bli bättre på att avsluta än att rekrytera

Bra på att avsluta eller rekrytera personal, vad tycker du är viktigast?

Jag passar på att hylla en av våra egna kanaler lite, nämligen Påjobbetpodden, som är en icke sinande kanal av både kunskap och inspiration. Efter avsnittet (avsnitt 45) med Bo Mattsson, ”Konflikträdda chefer” blev jag inspirerad att spina vidare på Bo:s idé om att chefer bör vara bättre på att avsluta än att rekrytera. Och, just hur detta skulle kunna se ut i praktiken är det jag tänkte försöka utveckla.   

Tester och arbetsprov

Först och främst så är tester och olika urvalsmetoder dåliga på att förutse framtida prestation. Den bästa metoden förutom arbetsprov är begåvningstest, som har ungefär 65% chans att förutse prestation. Visst ökar förutsägbarheten om flera metoder kombineras, men det är fortfarande oerhört svårt att förutse framtida prestationer utifrån en rekryteringsprocess. För att följa Bo så tänker jag att chefens ansvar bör renodlas och istället får experter utföra de svåraste momenten i rekryteringsprocessen, om en avancerad process är nödvändigt.

Rekryteringsprocessen

För att chefer ska kunna fokusera på rätt saker i rekryteringsprocessen, krävs det att vi börjar arbeta med workforce planning – Vilken kompetens behövs? Var hittar organisationen sina learning animals? Rekrytering ska inte vara någon ad-hoc-aktivitet, utan snarare ske kontrollerat och planerat för att ge det utfall som förväntas, och även hjälpa till att styra verksamhetens öde. Det handlar om att ta avstamp i strategier, statistik och budget/forecast, för att ta rätt beslut när det gäller exempelvis lönenivå och hur rekryteringen ska ske. Detta borde även gälla exempelvis vid befordringar och omorganisationer. Då har vi skapat ramarna och kan sedan beställa rekryteringen från experter som fokuserar på kandidatupplevelsen, samt rekryterar rätt person utifrån rätt premisser. Detta menar jag, gör att cheferna släpper sin del i den operativa rekryteringen.

Fokusera på rätt saker

Som chef ärver du alltid medarbetare av olika skäl, vilket Bo nämner som en svaghet när chefer rekryterar. Poängen är istället att varje rekrytering och person i organisationen är alla chefers ansvar, vilket gör att ingen rekrytering behöver försvaras av en enskild chef. Då kan chefer fokusera på att utveckla, motivera, vara tydliga och engagera sina medarbetare istället för att försvara, jaga promotion/löneökningar och tappa fokus. Detta underlättar också för HR som kan fokusera på att stötta cheferna när det gäller hur medarbetarna hanteras, istället för på hur system är utformade. På så vis finns större utrymme att utveckla och trimma processer för att utveckla/avsluta medarbetare på rätt sätt.

Det finns alltid någon som är på fel plats i organisationen eller som inte trivs, då ska varje arbetsgivare kunna hjälpa den personen vidare på olika sätt. Mina erfarenheter visar att chefer vid individfall lägger allt annat åt sidan, vilket leder till att övrig verksamhet blir lidande, vilket inte gynnar någon. Visst finns det ofta individuella inslag, men jag tror att med ett annat perspektiv (lyssna på Bo) så kan HR vara ett mycket bättre stöd i denna process. Det handlar exempelvis om att vara tydligare mot medarbetarna och inte vara rädd för konflikter, utan snarare se de som verktyg i ledarskapet. Därmed har organisationen blivit bättre på att avsluta.

Mikael Johansson, HR-konsult, Wise Consulting.

Group-3

ViIl du skapa konkurrenskraft genom engagerade och motiverade människor?

Sidor du kanske gillar

Blogg

Så löser du konflikter på jobbet

Konflikter som hanteras i god tid och på rätt sätt har bättre förutsättningar för att...
Läs mer här!
Blogg

Hur står det till med chefens arbetsmiljö?

För att arbetsmiljön ska vara god behöver vi ha trygga och välmående chefer. Här följer...
Läs mer här!
Blogg

Personalförmåner – 9 viktiga och attraktiva förmåner på jobbet

Vi listar 9 personalförmåner som gör dig till en attraktiv arbetsgivare. Förmåner som gör det...
Läs mer här!
Blogg

Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg...
Läs mer här!
Blogg

5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad...
Läs mer här!
Blogg

3 frågor med vår vd Katarina Walter

Vilka är de främsta utmaningarna för företag 2023? Vilken app går det bara inte att...
Läs mer här
Blogg

HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta...
Läs mer här
Blogg

Välmående på jobbet – vad innebär det idag?

Nu när vi äntligen får samlas igen på våra arbetsplatser, som under pandemin varit stängda,...
Läs mer här
Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.