Arbetsplatsens utformning – AFS 2020:1 Vad betyder det för dig som arbetsgivare?

23 februari 2021

Insikter & kunskap | Arbetsplatsens utformning – AFS 2020:1 Vad betyder det för dig som arbetsgivare?

I och med det nya året kommer också en rad nya regleringar. Arbetsmiljöverket har bidragit med en ny AFS 2020:1 – Arbetsplatsens utformning. Det här är en omfattande AFS, som också ersätter följande AFSar: Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), Arbete i stark värme (AFS 1997:2), Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2) och Skyltar och signaler (AFS 2008:13).

Arbetsmiljöverket håller på med en översyn över sina AFSar och i framtiden kommer alltfler AFSar bli likt denna, de kommer var färre men varje enskild AFS blir mer omfattande.

Vad innebär den nya AFSen för dig som arbetsgivare?

Är du en arbetsgivare som står i startgroparna för att bygga nytt kontor så har den nya AFSen stor påverkan. Den går in och reglerar stora delar kring hur nya arbetsplatser ska utformas såsom ansvar, tillgänglighet, utrymning, brandskydd mm. Därmed är det relativt stora förändringar du som arbetsgivare behöver sätta dig in i. Det är däremot enklare för den som inte gör några förändringar på sin arbetsplats.

Vad innebär den nya AFSen för dig som inte gör några förändringar?

Här gör den nya AFSen det enklare och tydligare vad som är arbetsgivarens och vad som är medarbetarens ansvar gällande arbetsplatsen utformning. I §4 tydliggörs att arbetsgivaren har ansvar för den arbetsplats som denne råder över. Den arbetsplats som inte arbetsgivare råder över, dvs varken äger eller har hyresavtal för eller av annan anledning inte har möjlighet att påverka utformningen av. Där gäller endast delar av AFS:en. Så för hemarbete gäller inte AFSen i sin helhet, även om Arbetsmiljöverket rekommenderar att man kan använda den som vägledning.

Vad gäller för hemarbete och vilket ansvar har du som arbetsgivare?

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ansvar för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, även om arbetet utförs i hemmet. Detta regleras i de separata AFSarna: Belastningsergonomi (2019:8) och arbete vid bildskärm (1998:5). Här avgränsas arbetet till själva arbetsstationen, inkluderat men ej begränsat till bord, stol, skärm osv. Fortsatt ska också arbetsgivaren samverka med arbetstagaren så att det är en god arbetsmiljö där man jobbar. För att få till en hälsosam arbetssituation i hemmet krävs ett gott samarbete och en regelbunden dialog mellan chef och medarbetare, men det ligger även på arbetstagaren att själv uppmärksamma risker.

Detta behöver du göra nu

  • Uppdatera er skrivna information, det kan till exempel vara er arbetsmiljöhandbok
  • Informera medarbetarna så att alla är uppdaterade på den nya ansvarsfördelningen
  • Om ni inte redan gör det, ha kontinuerliga avstämningar med medarbetaren om hem- och arbetsmiljön. Prevent har färdiga checklistor för detta.

En av de viktigare frågorna kan dock kvarstå; Vem är det som inte plockar undan sina kaffekoppar? Och vems tur är det att tömma diskmaskinen?

Hoppas denna vägledning förtydligade den nya ansvarsfördelningen. Behöver du ytterligare vägledning eller vill veta hur vi kan hjälpa dig med arbetsmiljöarbete? Hör av dig till oss!

Isabel Webrant, Annsofie Sandgren & Marija Ristic jobbar som HR-konsulter på Wise Consulting

Group-3

Vill du veta mer om arbetsmiljöarbete? Kontakta oss!

Sidor du kanske gillar

Blogg

Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg...
Läs mer här!
Blogg

5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad...
Läs mer här!
Blogg

3 frågor med vår vd Katarina Walter

Vilka är de främsta utmaningarna för företag 2023? Vilken app går det bara inte att...
Läs mer här
Blogg

HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta...
Läs mer här
Blogg

Välmående på jobbet – vad innebär det idag?

Nu när vi äntligen får samlas igen på våra arbetsplatser, som under pandemin varit stängda,...
Läs mer här
Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här
Blogg

Krönika | Summering av HR-året 2021 | Human Growth Award

Att bygga sitt bolag starkt genom att involvera och engagera sina medarbetare i utmaningar och...
Läs mer här
Blogg

Framtidens arbetsplats är en hybrid

Många är nog tillbaka efter en förhoppningsvis härlig sommarledighet, hungriga på att sätta igång med...
Läs mer här
Blogg

Triple bottom line – Hur arbetar du med social hållbarhet?

Just nu pågår hos de allra flesta verksamheter ett arbete med att sammanställa årsredovisningen för...
Läs mer

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.