Arbetsplatsens utformning – AFS 2020:1 Vad betyder det för dig som arbetsgivare?

23 februari 2021

top-left
top-right
bottom-right

Insikter & kunskap | Arbetsplatsens utformning – AFS 2020:1 Vad betyder det för dig som arbetsgivare?

I och med det nya året kommer också en rad nya regleringar. Arbetsmiljöverket har bidragit med en ny AFS 2020:1 – Arbetsplatsens utformning. Det här är en omfattande AFS, som också ersätter följande AFSar: Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2), Arbete i stark värme (AFS 1997:2), Arbete i kylda livsmedelslokaler (AFS 1998:2) och Skyltar och signaler (AFS 2008:13).

Arbetsmiljöverket håller på med en översyn över sina AFSar och i framtiden kommer alltfler AFSar bli likt denna, de kommer var färre men varje enskild AFS blir mer omfattande.

Vad innebär den nya AFSen för dig som arbetsgivare?

Är du en arbetsgivare som står i startgroparna för att bygga nytt kontor så har den nya AFSen stor påverkan. Den går in och reglerar stora delar kring hur nya arbetsplatser ska utformas såsom ansvar, tillgänglighet, utrymning, brandskydd mm. Därmed är det relativt stora förändringar du som arbetsgivare behöver sätta dig in i. Det är däremot enklare för den som inte gör några förändringar på sin arbetsplats.

Vad innebär den nya AFSen för dig som inte gör några förändringar?

Här gör den nya AFSen det enklare och tydligare vad som är arbetsgivarens och vad som är medarbetarens ansvar gällande arbetsplatsen utformning. I §4 tydliggörs att arbetsgivaren har ansvar för den arbetsplats som denne råder över. Den arbetsplats som inte arbetsgivare råder över, dvs varken äger eller har hyresavtal för eller av annan anledning inte har möjlighet att påverka utformningen av. Där gäller endast delar av AFS:en. Så för hemarbete gäller inte AFSen i sin helhet, även om Arbetsmiljöverket rekommenderar att man kan använda den som vägledning.

Vad gäller för hemarbete och vilket ansvar har du som arbetsgivare?

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen ansvar för arbetstagarnas hälsa och säkerhet, även om arbetet utförs i hemmet. Detta regleras i de separata AFSarna: Belastningsergonomi (2019:8) och arbete vid bildskärm (1998:5). Här avgränsas arbetet till själva arbetsstationen, inkluderat men ej begränsat till bord, stol, skärm osv. Fortsatt ska också arbetsgivaren samverka med arbetstagaren så att det är en god arbetsmiljö där man jobbar. För att få till en hälsosam arbetssituation i hemmet krävs ett gott samarbete och en regelbunden dialog mellan chef och medarbetare, men det ligger även på arbetstagaren att själv uppmärksamma risker.

Detta behöver du göra nu

  • Uppdatera er skrivna information, det kan till exempel vara er arbetsmiljöhandbok
  • Informera medarbetarna så att alla är uppdaterade på den nya ansvarsfördelningen
  • Om ni inte redan gör det, ha kontinuerliga avstämningar med medarbetaren om hem- och arbetsmiljön. Prevent har färdiga checklistor för detta.

En av de viktigare frågorna kan dock kvarstå; Vem är det som inte plockar undan sina kaffekoppar? Och vems tur är det att tömma diskmaskinen?

Hoppas denna vägledning förtydligade den nya ansvarsfördelningen. Behöver du ytterligare vägledning eller vill veta hur vi kan hjälpa dig med arbetsmiljöarbete? Hör av dig till oss!

Isabel Webrant, Annsofie Sandgren & Marija Ristic jobbar som HR-konsulter på Wise Consulting

Group 2

Vill du veta mer om arbetsmiljöarbete? Kontakta oss!

Sidor du kanske gillar

Påjobbetpodden

Påjobbetpodden | Maria Göthe om psykologisk säkerhet

Häng med när Maria Göthe, ledarutvecklare och HR-expert på Wise Consulting pratar psykologisk säkerhet. Vad...
Lyssna här
Blogg

Varför du ska jobba som HR-konsult

Det som verkligen är förmånen med mitt jobb är att få hjälpa människor och organisationer...
Läs mer här
Wise paper

Wise Paper | Rapport – Svenskarnas inställning till distansarbete

Vår inställning till arbete förändras över tid – och som företag behöver vi vara anpassningsbara...
Läs mer här
Wise paper

Wise Paper | Checklista – HR Compliance

Uppfyller ditt företag lagkraven inom HR? Känner du till vilka lagar och regler som du...
Läs mer här
Wise paper

Wise Paper | Ledarskap & självledarskap på distans

Att leda på distans har blivit påtagligt för de flesta av oss som arbetar som...
Läs mer här
Wise paper

Wise Paper | Svåra samtal

Centralt i alla typer av svåra samtal är att du som chef ska förmedla ett,...
Läs mer här
Wise paper

Wise Paper | 7 tips vid uppsägningssamtal

Att ge medarbetare besked om uppsägning är för de flesta chefer bland de absolut tuffaste...
Läs mer här
Blogg

Korttidsarbete & permittering – det här gäller

Med Coronaviruset (Covid-19) har många frågor och funderingar dykt upp och arbetsgivare behöver ta ställning...
Läs mer
Wise video

Wise Video | HR + kommunikation = trygghet och framgång

I detta inspelade material från vårt webbinarium "HR + kommunikation = trygghet och framgång" guidar...
Läs mer här

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.