Agil HR – är du på rätt spår?

05 oktober 2019

Insikter & kunskap | Agil HR – är du på rätt spår?

Vill du som HR främja agilitet i din organisation eller till och med ta lead på den agila transformationen – heads up!

I vår inledande blogg: ”Agil HR – vad innebär det egentligen?” resonerar vi kring vår alltmer komplexa och snabbrörliga värld, där egenskaper som innovativ, flexibel och lärande blir avgörande för allt fler företag. Enligt Modern Agile handlar det för företag om att medarbetarna ska:

  • Leverera värde kontinuerligt
  • Vara ledda med ett tydligt syfte, ”ett WHY”
  • Experimentera
  • Vistas i en miljö där det råder psykologisk säkerhet (läs mer om psykologisk säkerhet här)

För att du som jobbar med HR ska bidra till denna utveckling och fortsatt skapa värde i en agil organisation behöver du reflektera över hur du ligger till med fem grundläggande förutsättningar;

Fem grundförutsättningar för agil HR

1.       Agila HR-manifestet

Har du läst vår första blogg är du redan bekant med den första grundförutsättningen; ”HR agile manifesto” och agila HR-principerna som du kan läsa mer om här. Det är ett antal grundläggande värderingar och principer som ska leda oss i alla initiativ vi tar, och skapa förutsättningar för en agil organisation. Här är det viktigt att du går på djupet och ifrågasätter dina grundvärderingar och syn, framförallt på människans drivkraft. Vad tror du i grunden triggar engagemang och främjar kreativitet hos dina medarbetare? Är du en av de som tror att människor av naturen är ovilliga att anstränga sig och behöver tvingas till arbete? Då kommer du få svårt att släppa kontrollen och gå miste om att skapa rätt förutsättningar för en flexibel organisation.

2.       Ledarskapet

När du fått ordning på ovan, är nästa steg att fundera över vilken typ av ledarskap du förespråkar och hur du skapar förutsättningar för det. Anser du att chefen måste stå stadigt i sin expertroll i alla lägen och att hens viktigaste uppgift är att förmedla tydliga order som följs upp av robusta kontrollsystem och nyckeltal? Eller förespråkar du snarare att alla agerar ”managers” och är ansvariga för bolagets framgång? Där ledarna agerar coacher som visar riktning genom vision, motiverar genom tillit och förtroende och är de som tar bort hinder.

3.       Organisationsdesign

Med rätt värderingar och syn på ledarskap är du på god väg, men för att nå hela vägen måste du även ta en ordentlig titt på din organisationsskiss. Är den fortfarande slående lik den hierarkiska boxstrukturen som härstammar från Frederick Taylors tid, då han skördade stora framgångar med bland annat Henry Ford – mannen bakom citatet ”Thinking is the hardest work there is, which is the probable reason why so few engage in it.” Eller påminner den snarare om en matris, eller kanske till och med fullt ut sammankopplade självstyrande enheter, i form av team? För att få en snabbrörlig organisation måste ni både kunna vara lyhörda mot omgivningen och fatta snabba beslut. Detta kräver att ni decentraliserar beslutsfattande från ledningsgrupperna ut till organisationen. Här kan organisationsdesign göra stor skillnad.

4.       Prioriteringar

Vidare behöver du ställa frågan, vilka aktiviteter lägger jag mest krut på? När är det du lyckas skapa mest värde och göra störst skillnad för din organisation? I boken Agile People sammanfattar Pia-Maria Thorén fyra värdekedjor – att arbeta med kultur, talang, engagemang och prestation med medarbetarupplevelsen i centrum. Det är då vi får ut mest av vår profession som kan människor och mellanmänskliga relationer. Utifrån dessa kan du fundera över hur du jobbar idag och hur du behöver anpassa dessa i en agil organisation, för att fortsatt skapa värde.

5.       Från vad till hur

I sista delen av din reflektion ska du flytta fokus från vad till hur du gör det? Är du HR-experten som arbetar fram policys och processer för att sedan ”rulla ut de till organisationen” och därefter kontrollera? Eller efterliknar ditt arbetssätt det dynamiska och responsiva, där du istället arbetar fram förslag i kortare cykler och satsar på täta avstämningar med mottagaren? Enar du dig i tvärfunktionella team kring en utmaning eller verkar du inom ditt specialistområde? Det finns otroligt många metoder och verktyg inom den agila världen som du kan inspireras av för att luckra upp ett HR-år och flytta fokuset från traditionella lösningar. För att nämna några av de vanligaste, scrum, retrospektiv och kanban.

Känner du att du är på god väg eller inser du att du behöver en push i rätt riktning? Vi kan verka som katalysator i er förändringsresa. Hör av dig till oss.

Daniela Ågren & Tamara Bubalo, Agila inspiratörer och HR-konsulter på Wise Consulting

Group-3

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Sidor du kanske gillar

Blogg

Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg...
Läs mer här!
Blogg

5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad...
Läs mer här!
Blogg

3 frågor med vår vd Katarina Walter

Vilka är de främsta utmaningarna för företag 2023? Vilken app går det bara inte att...
Läs mer här
Blogg

HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta...
Läs mer här
Blogg

Välmående på jobbet – vad innebär det idag?

Nu när vi äntligen får samlas igen på våra arbetsplatser, som under pandemin varit stängda,...
Läs mer här
Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här
Blogg

Krönika | Summering av HR-året 2021 | Human Growth Award

Att bygga sitt bolag starkt genom att involvera och engagera sina medarbetare i utmaningar och...
Läs mer här
Blogg

Framtidens arbetsplats är en hybrid

Många är nog tillbaka efter en förhoppningsvis härlig sommarledighet, hungriga på att sätta igång med...
Läs mer här
Blogg

Triple bottom line – Hur arbetar du med social hållbarhet?

Just nu pågår hos de allra flesta verksamheter ett arbete med att sammanställa årsredovisningen för...
Läs mer

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.