5 tips för framgångsrikt hybridarbete

31 augusti 2022

Insikter & kunskap | 5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad av många medarbetare. Det ger ofta en bättre balans mellan arbete och privatliv. Men hur lyckas ni i er organisation? Här är 5 tips för ett framgångsrikt hybridarbete.

1. Tydliggör när ni förväntas vara på kontoret

Besluta och kommunicera tydligt kring hur många dagar ni förväntas vara på kontoret och när ni kan arbeta från annan plats. Utifrån det beslutet kan teamet gemensamt komma överens om vilka veckodagar ni är på plats och vilka möten som ska planeras in. Uppgifter som lämpar sig för kontorsarbete är exempelvis problemlösning, samarbete, kreativ tid och socialt häng. Är du ledare är det på kontorsdagar som du planerar in dina one-to-ones och då du är tillgänglig för ditt team. Hemarbete lämpar sig väl när du behöver sitta koncentrerad och inte bli störd samt för avstämningsmöten och uppföljningar.

Det är lätt att underskatta vikten av att vara tydlig med vad som gäller, men motsatsen kan skapa arbetsmiljöproblem i form av osäkerhet kring vad som förväntas, irritation, stress och i värsta fall konflikter.

2. Säkra upp att arbetet inte blir gränslöst

Under pandemin upplevde många att deras arbete blev gränslöst. Det var svårt att stänga ner och arbetet flöt ihop med privatlivet. Ett utvecklat självledarskap kan hjälpa medarbetaren att sätta gränser, men det finns också mycket som arbetsplatsen kan bidra med på organisatorisk nivå. Kulturen kring tillgänglighet kan ses över.

Några frågor ni kan ställa er är: Vilka förväntningar har vi på våra medarbetares tillgänglighet? Vilka tider på dygnet är det okej att interagera med varandra oavsett om det är via mail eller via chat? Vilka signaler sänder vi ut genom chefernas agerande? Hur kan cheferna agera som förebilder? Är det okej att tacka nej till möten för att medarbetaren prioriterar enligt sitt uppdrag?

3. Tydliggör uppdraget för varje medarbetare

Ett tydligt uppdrag är ett effektivt sätt att minska stress hos medarbetarna. Det underlättar också för prioriteringar, skapar effektivitet och främjar självledarskap. Diskussionen kring uppdraget behöver ske löpande och är en lämplig punkt när ni har one-to-ones.

Några tips på hur ni kan göra uppdraget tydligt är att diskutera förväntningarna på medarbetarna, prioriteringar, ansvar, gränsdragningar kring vem som gör vad samt tydliggöra hur medarbetarnas dagliga uppgifter bidrar till det övergripande målet för företaget.

4. Återkommande one-to-ones på kontoret

Syftet med one-to-ones är inte att kontrollera medarbetarna utan att finnas där för att stötta, hjälpa, coacha och vara bollplank. Ni behöver prata om uppdraget, stämma av hur det går, vad som funkar och inte funkar. Inte minst behöver ni stämma av hur medarbetaren mår. Det är lättare att fånga upp om någon inte mår så bra eller om något skaver, när ni ses fysiskt. En hel del går att dölja bakom skärmen.

5. Utbilda för en bättre ergonomi hemma

Med mindre investeringar kan ni komma långt, till exempel genom förhöjare till datorn, separat tangentbord och muspekare. En annan viktig del är att utbilda medarbetarna kring ergonomi så att de vet hur de ska arbeta på ett optimalt sätt, både hemma och på kontoret. En bra film om vad man kan göra själv i sin hemmiljö finns hos Prevent.

Riskbedöm och utvärdera hybridarbetet

Vilka utmaningar i hybridarbetet har ni stött på längs vägen? Fånga upp de signaler ni får och agera direkt. Detta görs lämpligen i en riskbedömning. Glöm inte att utvärdera de aktiviteter som ni genomför så att ni säkrar att de får den effekt som ni hade tänkt er. Allt eftersom hybridarbetet fortgår kan nya utmaningar uppstå, så se till att följa upp och göra nya riskbedömningar allt eftersom.

Lycka till!

Emma Höglund, HR-konsult och coach på Wise Consulting

Group-3

Hör gärna av dig till oss!

Sidor du kanske gillar

Blogg

Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg...
Läs mer här!
Blogg

5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad...
Läs mer här!
Blogg

3 frågor med vår vd Katarina Walter

Vilka är de främsta utmaningarna för företag 2023? Vilken app går det bara inte att...
Läs mer här
Blogg

HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta...
Läs mer här
Blogg

Välmående på jobbet – vad innebär det idag?

Nu när vi äntligen får samlas igen på våra arbetsplatser, som under pandemin varit stängda,...
Läs mer här
Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här
Blogg

Krönika | Summering av HR-året 2021 | Human Growth Award

Att bygga sitt bolag starkt genom att involvera och engagera sina medarbetare i utmaningar och...
Läs mer här
Blogg

Framtidens arbetsplats är en hybrid

Många är nog tillbaka efter en förhoppningsvis härlig sommarledighet, hungriga på att sätta igång med...
Läs mer här
Blogg

Triple bottom line – Hur arbetar du med social hållbarhet?

Just nu pågår hos de allra flesta verksamheter ett arbete med att sammanställa årsredovisningen för...
Läs mer

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.