HR-strateg

Vad innebär det att arbeta som HR-strateg?

Vi tror på HR som gör skillnad och skapar värde genom att frigöra kraften och potentialen hos människorna i en organisation. För att kunna göra det behöver HR kontinuerligt värdera och prioritera sin tid och sina insatser där man kan skapa största effekt. Att arbeta som HR-strateg kan därför konkret innebära att gå in och operativt styra upp en administrativ process som inte fungerar. Det kan till exempel handla om att den skapar mycket frustration hos medarbetare och ledare på grund av att processen står i vägen för ett mer långsiktigt viktigt initiativ som t.ex. ett strategisk kompetensförsörjningsprojekt.

HR fastnar lätt i det administrativa

Det är inte ett helt ovanligt fenomen att HR omedvetet fastnar i tidskrävande och ineffektiva arbetssätt och administrativa processer. Detta kan i sin tur leda till att man inte har möjlighet att lägga den kraft på de strategiska initiativ som långsiktigt säkrar organisationens konkurrenskraft. Att arbeta strategiskt handlar om att HR behöver förstå hur ledar- och medarbetarupplevelsen ser ut i organisationen där man verkar. Därefter driva sina frågor taktiskt för att bygga förtroende och skapa resultat. Dessutom att få saker att hända snabbt är viktigt och vi brukar säga att konkret handling är att arbeta strategiskt - så länge det leder mot verksamhetens långsiktiga mål.

Som HR-strateg behöver du röra dig mellan det strategiska och det operationella

För att kunna leda mot verksamhetens långsiktiga mål behöver HR röra sig mellan det strategiska och det operationella, där man kontinuerligt utmanar och utvecklar arbetssätt och administrativa processer. Syftet är att frigöra tid, både för sig själv men även för organisationens ledare och medarbetare. Detta driver behov om att lära om och lära nytt samt kräver ett ökat användande av ny tillgänglig teknik och digitalisering. Att hitta lösningar som är skalbara är också centralt, exempelvis genom att ställa sig frågan ”Nu löste vi detta problem! Hur kan vi göra denna lösning tillgänglig för hela vår organisation?” På så sätt kan HR leda utvecklingen istället för att ”bara” hänga med. Det är strategiskt HR-arbete för oss på Wise Consulting!

Vill du kontakta oss?

Har du behov av att anlita en HR-konsult? Fyll i formuläret så återkommer vi inom kort.

Interim HR chef executive

Oavsett om du behöver en förändringsledare eller någon som kan driva vidare verksamheten under en period, så hjälper vi dig. Förutom att du får en erfaren och professionell HR-konsult, får du ta del av hela vår samlade HR-kompetens. Detta skapar rätt förutsättningar för utveckling av din verksamhet och er viktigaste tillgång. Att arbeta strategiskt med HR ger effekt och resultat på sista raden. Via oss kan du anlita en interim HR-direktör, nordisk HR-chef, eller en SVP HR med internationell erfarenhet. Våra strategiska interimskonsulter har lång erfarenhet av HR och ledarskap från en mängd olika branscher.

HR interim

Vill du veta mer om våra lösningar och om vi är rätt partner för dig?