Distansledarskap

top-left
top-right
bottom-right

Dagens utmaningar gör att vi är mer utspridda än någonsin. Det traditionella ledarskapet måste utvecklas för att effektivt kunna leda och motivera medarbetare på distans. Att leda på distans ställer nya krav på dig som ledare men även på dina medarbetare, både när det kommer till arbetssätt, uppdrag, mål, kommunikation, feedback, uppföljning men även tekniska förutsättningar. Du måste anpassa ditt ledarskap för att motivera, engagera och skapa trygghet för medarbetare som nu arbetar hemifrån.

Hur leder jag på distans?

Det finns inte ett rätt sätt att leda på distans utan ledarskapet behöver behovsanpassas efter varje medarbetare, team och organisation. Kommunikation blir än viktigare att det finns en uttalad strategi för vad, när, vart och hur kommunikation ska ske. Medarbetarna behöver ha tydlighet kring sitt uppdrag, mål, mandat och förväntningar samt önskade beteenden och förhållningssätt.

En viktig förutsättning för distansledarskap är tillit och förtroende, det skapas mellan människor som är närvarande.

Stärk ditt ledarskap på distans genom utbildning

Vi skräddarsyr en lösningen anpassad efter era ledares utmaningar och mål. Allt ifrån kortare workshops till mer djupgående utbildningar, självklart online. Där kan vi bland annat utbilda i digital mötesteknik, kommunikation, relationer på distans, motivation och engagemang, förändringsledning, ansvarstagande medarbetare med mera. I alla våra upplägg blandar vi relevant teori med övningar, reflektioner, erfarenhetsutbyte, live learning samt individuella commitments. Vår målsättning är att utmana, väcka insikter, skapa erfarenhetsutbyte, lärande, samt se effekt.

5 frågor för dig som leder på distans

  • Hur kan du vara nära samtidigt som du är på avstånd? Vad kan du göra för att minska klyftan?
  • Vad kan du göra i din vardag som skapar bra rutiner och strukturer?
  • Vilka digitala lösningar kan bygga teamkänsla även på distans?
  • Vilka kommunikationsvägar fungerar för ert team?
  • Vad kan hjälpa dig att känna arbetsglädje och engagemang?

Fundera gärna på frågorna ovan, och hör också gärna av dig till oss! Vi har stöttat 100-tals ledare och chefer med att leda på distans.

 

Group-3

Vill du veta mer om distansledarskap? Hör av dig till oss.

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.