iStock-1446934118

Kompetensutveckling

Lyckas med er kompetensutveckling och nå era tillväxt mål!

 Är kompetensutveckling inom HR något ni kämpar med? Wise Consulting stöttar er i ert kompetensutvecklingsarbete. Vi är övertygade om att lyckade matchningar sätter både människor och verksamheter i rörelse. Tillsammans med våra uppdragsgivare skapar vi trivsamma och effektiva arbetsplatser.

Kompetensutveckling av personal

Vårt team består av dedikerade specialister och konsulter med djupgående kunskap inom kompetensutveckling. Vår mål är att skapa framtidens arbetsplatser – där individen bakom kompetensen får skina. Att ha en strategisk kompetensutvecklingsplan på plats blir avgörande för att lyckas vara konkurrenskraftig och ta marknadsandelar. Är du i behov av stöttning? Kontakta oss idag!

Vad är kompetensutveckling?

När vi prata om kompetensutveckling på Wise Consulting pratar vi om alla insatser som syftar till att öka en individs kunskaper, färdigheter och personliga utveckling. Det kan handla om både formell utbildning, till exempel kurser och utbildningar, och informellt lärande, till exempel genom erfarenhet och handledning.

Kompetensutveckling är viktigt för både individer och företag. För individer innebär det möjlighet att utvecklas och växa i sin yrkesroll, vilket kan leda till ökad tillfredsställelse och karriärutveckling. För företag innebär det möjlighet att möta nya krav och förändringar i arbetslivet, och att skapa en konkurrenskraftig arbetsplats.

Mål med kompetensutveckling

Målen med kompetensutveckling kan variera beroende på individen och företagets behov. Några vanliga mål är:

  • Att öka kunskaper och färdigheter inom en viss yrkesroll
  • Att utveckla nya kompetenser för att kunna byta jobb eller karriär
  • Att öka personlig utveckling och ledarskap
  • Att höja motivation och engagemang

Exempel på kompetensutveckling som kan passa er

Det finns många olika former av kompetensutveckling. Några vanliga former är:

  • Kurser och utbildningar
  • Mentorskap och handledning
  • Praktik och arbetsrotation
  • Personlig utvecklingsplaner
  • E-learning och andra digitala läromedel

När vi rekryterar når vi Sveriges största nätverk inom HR

När vi genomför rekrytering inom HR når vi Sveriges största nätverk av yrkesverksamma inom HR. Det skapar bästa möjliga förutsättningar för att du skall känna dig trygg i att vi håller det vi lovar. Vi brukar även få återkoppling att det är kul att jobba med oss. Vi är minst lika nyfikna och intresserade av det senaste inom Talent Management, kandidatupplevelse, EVP, tillväxtfrågor, Employer Branding som du. Vi vill alltid lära oss mer – så sannolikheten att vi ställer många frågor är stor. Det blir lätt så när man är passionerat affärsdriven och nördigt intresserad av hantverket. Välkommen att kontakta oss när du behöver rekrytering inom HR!

Kontakta oss idag för att diskutera era behov och hur vi kan bidra till era mål. Vi ser fram emot att samarbeta med er och leverera resultat som gör skillnad.

Missa inte vårt nätverk inom HR

Inspireras och utvecklas med oss!

Älskar du HR, Talent Acquisition och Employer Branding samt vill du utbyta erfarenheter och få ny energi och inspiration? Vill du inspireras av andra som sitter med liknande utmaningar som du själv? Välkommen att vara med i våra nätverk.

Ladda ned våra
kostnadsfria guider

Hur leder du på distans, vad behöver du tänka på inför svåra samtal och hur kommer du igång med arbetsmiljöarbetet? Frågorna är många!

I våra kostnadsfria guider får du ta del av tips, konkreta verktyg och inspiration inom HR, ledarskap och organisationsutveckling för att utveckla och stärka dig i ditt arbete.

Våra HR-konsulter har stor erfarenhet av alla typer av HR-uppdrag och bidrar redan från första dagen.

Kontakta oss för upplägg och prisbild.