Medarbetarutbildningar och personalutbildningar

Engagerade medarbetare är din konkurrenskraft.

Medarbetarutveckling syftar till att stärka era medarbetare och skapa en framgångsrik och välmående organisation.

Genom att satsa på utbildningar skapar ni rätt förutsättningar för en framgångsrik och välmående organisation. Rusta era medarbetare med nya insikter, verktyg och inspiration för bestående förändring. Målet är att medarbetarna ska få ökad motivation och självkännedom med fokus på resultat och långsiktig hållbarhet.


Utveckling

Individuell coaching

Skapa ökad självinsikt, stärka kommunikation, hitta motivation och riktning genom att identifiera och utveckla styrkor samt skapa beteendeförändring genom coaching.

Utveckling

Kommunikation och retorik

För att du ska bli en framgångsrik talare är det flera faktorer som spelar in, allt ifrån klädsel, röstläge, kroppsspråk och till hur du använder rummet.


Vårt mål - maximal effekt av din utbildning

Vi är bara nöjda när vi skapar verklig effekt, därför har vi skapat utbildningsupplägg för dig som vill nå nya höjder och skapa resultat på riktigt. Alla våra utbildningar bygger på gedigen forskning och modern pedagogik. Vår unika metod och våra erfarna utbildare säkerställer att utbildningen leder till förändring – så att du kan använda din fulla potential i ditt uppdrag.

 

Före

För att du ska få effekt är det viktigt med rätt förberedelser. Med hjälp av vårt digitala utbildningssystem startar din resa redan innan utbildningen med förberedande övningar. Här sätter vi grunden för maximal effekt.

Under

Vår pedagogik bygger på det upplevelsebaserade lärandet, med utgångspunkt i dina konkreta utmaningar kopplade till ditt uppdrag – alltid med affärsnyttan i fokus. Vi varvar teori med övningar, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Efter

Där andra slutar – fortsätter vi. Efter utbildningen ser vi till att följa upp hur du använder kunskapen från utbildningen. Tillsammans med vår digitala coach följer vi upp din handlingsplan och ser till att du går från ord till handling.

Nyfiken på oss och hur vi kan hjälpa er?

Fyll i dina uppgifter så tar vi förutsättningslös kontakt.