Hållbart ledarskap

Ett hållbart ledarskap får organisationer att växa och blomstra både på kort och lång sikt.

Idag lever vi i en värld med högt tempo. Vi fattar därför dagligen många beslut och gör prioriteringar i ett extremt informationsflöde, både på arbetet och i privatlivet. Hur gör vi det på ett hållbart sätt och håller vi stressen på en rimlig nivå, samtidigt som vi presterar och mår bra?

Vi vet att självledarskap är en av nycklarna för att lyckas med hållbarhet. Att leda sig själv på ett ansvarsfullt sätt är svårare än vad många tror, och det krävs därför mycket träning för att ändra ett beteende.

Hållbart ledarskap är en skräddarsydd utbildning efter era behov, utmaningar och mål fylld med effektiva verktyg, kunskap och stöd som hjälper ledare att få ökad energi samt tänka och agera mer hållbart. Vår metodik är upplevelsebaserad vilket innebär många praktiska inslag. Tid för reflektion i samband med varje moment är också ett viktigt inslag för att komma till insikt och skapa motivation till förändring.

Exempel på innehåll:

  • Identifiera framgångsfaktorerna för en hållbar organisation, fokus på dig i ditt sammanhang
  • Tänka och agera utifrån nya perspektiv – med hållbarhet i sikte
  • Hållbart ledarskap på individ, grupp-, och organisationsnivå
  • Verktyg för att skapa mer energi och engagemang
  • Verktyg för att skapa en stark känsla av sammanhang för dig och dina medarbetare med hög grad av meningsfullhet och hanterbarhet
  • Inspiration till en sund kropp och skarp hjärna

Målet med utbildningen är att ledarna ska få självinsikt, ny energi och konkreta verktyg som inspirerar till att agera och tänka mer hållbart. Vilket i sin tur skapar ökat engagemang genom hela organisationen. Ett bättre och mer hållbart ledarskap helt enkelt.

Nyfiken på oss och hur vi kan hjälpa er?

Fyll i dina uppgifter så tar vi förutsättningslös kontakt.