Wise Paper

Svåra samtal

Wise Paper

Svåra samtal

Det svåra samtalet

Centralt i alla typer av svåra samtal är att du som chef ska förmedla ett, ofta svårt, budskap. Det kan handla om beteendeförändring, nya arbetsuppgifter eller information om att medarbetaren måste avsluta sin anställning. 

Att lyckas med samtalet

Svåra samtal kräver kunskap och förberedelse för att det ska bli ett lyckad resultat. Ta med dig våra bästa tips till ditt nästa svåra samtal. 

Ladda ner guiden