Video

Strategi för socialt hållbarhetsarbete

Video

Strategi för socialt hållbarhetsarbete

EUs nya direktiv kring socialt hållbarhetsarbete

EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) gäller från den 1 januari 2024 och ställer nya krav på företag hur de ska styra, arbeta, redovisa, målsätta och följa upp sitt hållbarhetsarbete utifrån ESG (Environment, Social, Governance).

Hållbarhet som strategisk fråga ligger högt på många
företags agendor

Här kommer HR in! Med kompetens om vad som driver mänskliga beteenden på arbetsplatsen har HR en nyckelroll i utvecklingen som behöver ske för att skapa hållbara medarbetare och organisationer som kan ta sig an utmaningarna.

Ta del av det inspelade materialet

Vi höll ett kunskapsrikt webinar med två experter på ämnet som ramade in vad socialt hållbarhetsarbete handlar om och redogjorde för vad det nya direktivet innebär, samt hur man kan skapa de beteendeförändringar som krävs för att leva upp till de nya hållbarhetskrav som ställs.

Ladda ner inspelningen