Wise Paper

Checklista – HR Compliance

Wise Paper

Checklista – HR Compliance

Uppfyller ditt företag lagkraven inom HR?

Känner du till vilka lagar och regler som du som arbetsgivare är skyldig att följa när det gäller personal- och HR-frågor? Om inte, är du långt ifrån ensam. Lagkraven är många och det sker ständigt uppdateringar och tillägg i befintliga lagkrav.

I guiden kommer du att hitta checklistor för:

  • Arbetsmiljölagen
  • Semesterlagen
  • Diskrimineringslagen
  • Lagen om anställningsskydd (LAS)
  • GDPR

 

Ladda ner guiden