Wise Paper

Checklista för ledningsgrupper

Wise Paper

Checklista för ledningsgrupper

Sitter din ledningsgrupp fast i avrapporteringsträsket?

Har ni tid, takhöjd och tillit nog att vända och vrida på strategiskt viktiga frågor – eller är det ofta ”fel” saker som stjäl all tid och fokus? Då kan det vara tydliga tecken på att ni varken har en gemensam bild av uppdraget eller känner varandra tillräckligt väl för att våga ifrågasätta agendan.

Bli en framgångsrik ledningsgrupp

Din ledningsgrupps effektivitet har stor påverkan på hela verksamhetens resultat och kultur. Det finns ett stort värde i att säkerställa ett välfungerande arbete och processer i ledningsgruppen. Förmågan att använda olikheterna i ledningsgruppen är en av nycklarna till ett produktivt och effektivt arbete.

Ladda ner guiden