Wise Paper

Rapport - svenskarnas inställning till distansarbete

Wise Paper

Rapport - svenskarnas inställning till distansarbete

Vår inställning till arbete förändras över tid

Som företag behöver vi vara anpassningsbara och flexibla i hur vi ser på anställningsformer och arbetsförmåner för att fortsätta attrahera rätt kompetens. Projektanställning, heltidsanställning, giggare och distansarbetare eller en kombination av dessa – det finns många sätt att bygga team och hitta talanger idag. 

Vad tycker svenska folket?

Tillsammans med Wise IT och Svenska Nomader ville vi ta reda på svenskarnas inställning till distansarbete. Vi har därför kartlagt viljan att arbeta på distans samt vilka förutsättningar som finns idag för att kunna göra det.

Ladda ner guiden