Bli kontaktad

Utveckla verksamhet

Rikta kraften och nå era mål!

För många organisationer är en av de stora utmaningarna att utveckla medarbetarnas kompetens efter förändrade krav på marknaden och få alla att prestera fullt ut i linje med verksamhetens mål och visioner. Många av våra kunder efterfrågar stöd både i utformandet av system för mål-och prestationsstyrning samt hur organisationens ersättningssystem styr mot önskade beteenden och resultat. Hur riktar du kraften och styr mot de övergripande målen?

Omställning & avveckling

Ibland tvingas man att genomföra neddragningar, nedbemanningar eller avveckling. Vi kan i dessa lägen avlasta och erbjuder ett professionellt stöd inför, under och efter processen.

Vi kan exempelvis stötta er i arbetsrättsliga processer samt hur ni bäst lägger upp kommunikation, paketering av erbjudande vid outplacement eller hur man bygger frivillighetslösningar.

Vi kan hjälpa er med:

 • Strategi och plan
 • Genomförande – MBL-förhandlingar, bemanningsplanering, turordning, omplaceringsutredningar mm
 • Stötta ledning och chefer i förändringsledning och kommunikation

Kultur och värderingar

Företagskultur handlar om kollektiva beteenden och handlingsmönster och därför också om era möjligheter att vara framgångsrika, lönsamma och innovativa.

Kulturella normer och värderingar är något vi sällan reflekterar över eller ens är medvetna om. Det handlar om sådant som ”sitter i väggarna”. Vi utgår ifrån era affärutmaningar, som till exempel kan vara att förbättra lönsamheten, stärka försäljningen eller bli mer innovativa.

Vi kan stötta er i att ta fram och implementera nya värderingar, och även i att implementera redan befintliga värderingar och koppla dessa till exempelvis ledarbeteenden och ledarkriterier.

Förändringsstöd för chefer & team

Förändringsledning handlar både om att leda sig själv i förändring och att leda andra i förändring.

Vi jobbar med chefer och ledare som behöver utveckla sig själva och sitt ledarskap inför eller mitt i en större förändring samt även med chefer och ledare som agerar i förändringsintensiva organisationer. Vi stöttar också team som är eller har varit med om större organisationsförändringar.

Situationer som är viktiga att behärska vid förändringar och som vi kan stötta våra kunder med:

 • Stöd till chefer, medarbetare och team
 • Arbetsrättsliga processer
 • Kommunikationen
 • Hantering av reaktioner och motstånd

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort

Varför HR-konsulter via Wise Consulting?

1

Trygghet och hög kvalitet - HR är vår kärnverksamhet, vi kan HR!

2

Kort startsträcka genom att våra HR-konsulter har stor vana att snabbt sätta sig in i nya verksamheter.

3

Tillgång till hela vår samlade erfarenhet inom HR-området via vårt gedigna strukturkapital inom HR.

4

Flexibilitet och tillgänglighet genom att vi snabbt kan erbjuda stöd på plats eller distans.

 • Vad är det bästa med Wise Consulting?

  "Wise Consulting hjälper oss att växa och utvecklas snabbt med rätt kompetens!"

  Läs mer om samarbetet

  Maja Samuelsson

  Global Head of HR på DigitalRoute

 • Vad värderar du högst med vårt samarbete?

  ”Tillsammans med Wise Consulting utvecklar vi Sweco för framtiden”

  Läs mer om samarbetet

  Jenny Palmgren

  Gruppchef HR Operations på SWECO

 • Vad tycker Fora om samarbetet?

  ”Wise Consulting förstod snabbt vårt behov och kunde utifrån det presentera helt rätt kandidater för uppdraget.”

  Läs mer om samarbetet

  Tomas Torarp på Fora stod inför stundande föräldraledighet