Bli kontaktad

Utveckla HR

Rikta kraften och nå era mål!

Vi vet att HR har blivit en allt viktigare funktion och att HR ställs inför fler och fler utmaningar. Allt från ökad globalisering, digitalisering och förändringstakt till jakten på talanger och att skapa effekt och resultat på sista raden. Bedriver du ett HR-arbete i framkant? Vi kan hjälpa dig att utveckla HR. Anlita en HR-specialist via oss.

HR-audit/HR-kartläggning

Vi hjälper många av våra kunder med att säkerställa att deras HR-arbete ligger i linje med organisationens behov och faktiskt skapar värde.

Detta gör vi genom en genomlysning där vi ser vad som saknas och vad som behöver utvecklas.

Vi utgår från ARUMBA-modellen vilket innebär att vi gör en genomlysning av HR-processerna Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Motivera, Behålla och Avsluta. Efter det ger vi rekommendationer på insatser och kan även vara med och leda genomförandet.

En HR-audit innehåller följande moment:

 • Kartläggning av nuläget; intervjuer av nyckelpersoner, inventering av befintligt material och översyn av nuvarande processer, system etc
 • Analys av vad som saknas och vad som behöver utvecklas
 • Rapport och rekommendationer
 • Handlingsplan

HR-strategi

Många av våra kunder efterfrågar ett externt bollplank för att få hjälp att tänka utanför boxen, tänka nytt och få inspiration.

Behöver du en ny eller omarbetad HR-strategi som följer verksamhetens övergripande mål och strategier?

Vi är övertygade om att när HR tar plats och tydliggör hur HR kan bidra till verksamheten, så skapas resultat på sista raden. Vi stöttar både HR-chef och ledningsgrupp att skapa en HR-strategi som bidrar till er affärsnytta.

HR-strategiarbetet innehåller följande moment:

 • Analys av affärs- och verksamhetsplan, strategier och framtida utmaningar
 • Intervjuer och workshop
 • Identifiera och utveckla affärskritiska HR-processer, tjänster och nyckeltal
 • Ta fram HR:s strategi och leveransmodell
HR-rådgivning

HR är roligt men det kan också vara utmanande och ensamt ibland. Behöver du ett bollplank för att ta ditt arbete till nästa nivå?

Vi coachar dig med hjälp av våra erfarna HR-konsulter/specialister. Det kan handla om hjälp att utveckla såväl din egen kompetens inom HR-området som att utveckla HR eller er organisation.

Exempel på upplägg:

 • HR-mentor 8 tillfällen
 • 10 timmar rådgivning inom ex Talent Management
 • Stöd på avrop
HR-system/Digital HR

Digitaliseringen erbjuder många verktyg och plattformar för att hitta bra analyser och effektivisera HR-arbetet.

Vi är övertygade om att dessa digitala möjligheter inte bara kommer att förändra våra verktyg och arbetssätt utan även förändra våra organisationer i grunden. Vi kan hjälpa dig att dra fördel av de möjligheter som digitaliseringen erbjuder:

 • HR Analytics – att analysera och hjälpa er att använda all personaldata som ni har för att få en djupare förståelse av verksamheten t.ex. att förutspå kompetensbehov, rekryteringsbehov eller framtida ledarskapsbehov
 • HR-system (HRIS) – stöd i att kravställa, utvärdera och implementera HR-system
 • Digital HR-strategi – kartläggning av nuläge i den digitala utvecklingen från ett HR-perspektiv och rekommendation på strategi
 • Digital kommunikation – kanalval för kommunikation med medarbetare och plan för vad som kommuniceras var, när och av vem
 • Beteendeförändring hos medarbetare – för att realisera vinsterna med digitaliseringen behöver beteenden, arbetssätt och mindset också utvecklas. Vi hjälper er att identifiera gap, samt skapa och implementera en strategi för att navigera effektivt i den digitala miljön

Hör av dig till oss

så berättar vi mer!

Varför HR-konsulter via Wise Consulting?

1

Trygghet och hög kvalitet - HR är vår kärnverksamhet, vi kan HR!

2

Kort startsträcka genom att våra HR-konsulter har stor vana att snabbt sätta sig in i nya verksamheter.

3

Tillgång till hela vår samlade erfarenhet inom HR-området via vårt gedigna strukturkapital inom HR.

4

Flexibilitet och tillgänglighet genom att vi snabbt kan erbjuda stöd på plats eller distans.

 • Varför har Hässleholm Miljö valt oss?

  Jag uppskattar kompetensen och förståelsen för vad vi behöver. Vår konsult har stor erfarenhet av det eftersom hon har varit inom olika bolag och företag tidigare. Hon visade prov på en förmåga att snabbt sätta sig in i vår situation.

  Läs mer om samarbetet
 • Varför har Stavdal valt Wise Consulting?

  ”Eftersom vi var osäkra på omfattningen av stödet var det väldigt viktigt för oss att det fanns mycket flexibilitet i upplägget. Detta kunde Wise Consulting erbjuda.”

  Läs mer om samarbetet
  Mikael Olsson (Stavdal) & Claes Berggren (Wise Consulting)
 • Varför har Basset valt Wise Consulting?

  ”En HR-konsult med gedigen erfarenhet och kompetens tillsammans med mycket eget driv stod högt på önskelistan"

  Läs mer om samarbetet

  Jens Björkman

  VD på Basset