Bli kontaktad

Teamutveckling

Teamutveckling - lyft ert team

Teamutveckling skapar resultat - Behöver ditt team bli bättre på att samarbeta och öka förståelsen för varandras kommunikation och kompetens? Är det dags att byta riktning så att alla strävar mot samma mål? Då ska du satsa på teamutveckling.

Teamutveckling

Ett vinnande team uppstår när alla får bidra och samverka maximalt med utgångspunkt i sina talanger och kompetenser. Förmågan att använda olikheterna i teamet är en av nycklarna till ett effektivt och produktivt team.

Fokus ligger på gruppens gemensamma ansvar för sin utveckling, på medarbetarskapet såväl som på ledarskapet. Vårt affärsområde Capacitet hjälper ert team att utvecklas genom att identifiera styrkor och utmaningar samt att sätta mål och handlingsplan för fortsatt utveckling.

Ledningsgruppsutveckling

Forskning visar att välutvecklade ledningsgrupper är mer produktiva, effektiva och når bättre resultat. Vi hjälper er  med metoderna och relevanta verktyg, såsom DISC, GDQ, RSI, samt profilanalyser.

Tillsammans med er skapar vi genom vårt affärsområde Capacitet förutsättningar till handling och ger er relevanta nycklar för att nå framgångsrika beteenden och önskad effekt. Ett sammansvetsat och välutvecklat team är det som ger bäst förutsättningar för hög produktivitet, framgång och medarbetar- och kundnöjdhet.

Konflikthantering

Ibland uppstår konflikter och samarbetssvårigheter i ett team eller mellan medarbetare. Detta är mycket kostsamt ur ett företagsekonomiskt och mänskligt perspektiv.

Vi stöttar er med hjälp av relevanta verktyg i att ta fram tydliga roller, en stärkt och öppen kommunikation och en kultur där ett gemensamt ansvar tas för att nå uppsatta mål. Vi har nycklarna för hur du skapar en framgångsrik kultur, med högre produktivitet och större sammanhållning som effekt.

Kultur och värderingar

Företagskultur handlar om kollektiva beteenden och handlingsmönster och därför också om era möjligheter att vara framgångsrika, lönsamma och innovativa. Kulturella normer och värderingar är något vi sällan reflekterar över eller ens är medvetna om. Det handlar om sådant som ”sitter i väggarna”.

Vi utgår ifrån era affärutmaningar, som till exempel kan vara att förbättra lönsamheten, stärka försäljningen eller bli mer innovativa.

Vi kan stötta er i att ta fram och implementera nya värderingar, och även i att implementera redan befintliga värderingar och koppla dessa till exempelvis ledarbeteenden och ledarkriterier.

Vill du veta mer om teamutveckling?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!

 • Vad gjorde karriärcoachningen för dig?

  ”Karriärcoachningen blev en ”eye opener” och ledde till en helomvändning”

  Läs mer om samarbetet

  Ebba Hult

  Senior rådgivare på Centigo

 • Vad har hänt efter ledarprogrammen?

  "På Tobii har vi nu lyckats kommunicera att vi värderar ledarskap högt, du ska vara stolt om du arbetar som ledare hos oss och ta ditt uppdrag på största allvar!"

  Läs mer om samarbetet

  Cecilia Eriksson

  HR-Direktör på Tobii

 • Vad har utvecklingsinsatserna lett till?

  ”Våra ledare har fått en ökad medvetenhet om sitt egna ledarskap och en djupare självinsikt”

  Läs mer om samarbetet

  Anders Asp

  HR-Chef på TL Bygg