Bli kontaktad

Mål & prestation

Rikta kraften och nå era mål!

För många organisationer är en av de stora utmaningarna att utveckla medarbetarnas kompetens efter förändrade krav på marknaden och få alla att prestera fullt ut i linje med verksamhetens mål och visioner. Många av våra kunder efterfrågar stöd både i utformandet av system för mål-och prestationsstyrning samt hur organisationens ersättningssystem styr mot önskade beteenden och resultat. Hur riktar du kraften och styr mot de övergripande målen?

Mål – och prestationsstyrning (Performance Management)

Det händer mycket kring Performance Management just nu. Förändringsvindarna blåser inom området och flera ledande företag har redan förnyat sina koncept kring prestationsstyrning.

Såväl forskare som många inom HR menar att processen och dess verktyg antingen bör skrotas, eller om inte, ordentligt omformuleras och omarbetas. Det måste vara fokus på motivation och drivkrafter snarare än på prestationsvärdering och omständiga processer. Vi behöver ha högre frekvens på dialog och blicka mer framåt än bakåt.

Hur långt har ni kommit? Vi kan hjälpa er med:

 • Framtagande av analys och strategiformulering
 • Process, verktyg och system
 • Implementering och uppföljning

Lön & belöning (Comp & Ben)

Nå hög prestation och motivation i din organisation genom ersättningsmodeller som driver rätt beteenden.

Det handlar om metoder och system för att utvärdera och belöna medarbetare och chefer, både för att kunna attrahera och behålla medarbetare men även för att kunna styra beteenden och arbetssätt mot organisationens önskade inriktning.

Vi kan hjälpa dig och din organisation att:

 • Utforma rörliga ersättningssystem (bonus, incitamentsprogram och andra ersättningssystem)
 • Utveckla modell, process och verktyg för lönerevision
 • Översyn av förmåns-, pensions- och försäkringserbjudande

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort

Varför HR-konsulter via Wise Consulting?

1

Trygghet och hög kvalitet - HR är vår kärnverksamhet, vi kan HR!

2

Kort startsträcka genom att våra HR-konsulter har stor vana att snabbt sätta sig in i nya verksamheter.

3

Tillgång till hela vår samlade erfarenhet inom HR-området via vårt gedigna strukturkapital inom HR.

4

Flexibilitet och tillgänglighet genom att vi snabbt kan erbjuda stöd på plats eller distans.

 • Varför har Hässleholm Miljö valt oss?

  Jag uppskattar kompetensen och förståelsen för vad vi behöver. Vår konsult har stor erfarenhet av det eftersom hon har varit inom olika bolag och företag tidigare. Hon visade prov på en förmåga att snabbt sätta sig in i vår situation.

  Läs mer om samarbetet
 • Varför har Stavdal valt Wise Consulting?

  ”Eftersom vi var osäkra på omfattningen av stödet var det väldigt viktigt för oss att det fanns mycket flexibilitet i upplägget. Detta kunde Wise Consulting erbjuda.”

  Läs mer om samarbetet
  Mikael Olsson (Stavdal) & Claes Berggren (Wise Consulting)
 • Varför har Basset valt Wise Consulting?

  ”En HR-konsult med gedigen erfarenhet och kompetens tillsammans med mycket eget driv stod högt på önskelistan"

  Läs mer om samarbetet

  Jens Björkman

  VD på Basset