Bli kontaktad

Rehabiliteringsarbete

Rehabiliteringsarbete - vårt upplägg

När vi hjälper våra kunder med rehabiliteringsarbete utgår vi från en process som syftar till att medarbetaren i första hand ska kunna komma tillbaka till sitt ordinarie arbete. Rehabiliteringsplanen som du får är utformad så att den uppfyller de krav som finns från och med 1 juli 2018. 

Upplägg

Vi arbetar enligt fem faser.

Uppstartsmöte:

3-partsmöte med chef, medarbetare och HR-konsult.

Kartläggning:

HR-konsult och medarbetare gör en kartläggning av nuvarande situation och väg framåt.

Rehabiliteringsplan:

3-partsmöte med chef, medarbetare och HR-konsult. Presentation av kartläggningsmötet och rehabiliteringsplan framåt.

Chefsstöd:

Stöd utifrån chefens behov, exempelvis arbetsrättsligt stöd, regelverket kring rehabilitering och deltagande vid ytterligare möten.

Återgång i arbete:

Målet med insatsen är alltid återgång i arbete.

Under hela processen finns det möjlighet för ansvarig chef att få stöd i allt från arbetsrättsliga frågor till rådgivning kring regelverk och framgångsfaktorer för en lyckad rehabilitering. Självklart kan vi delta på kommande möten för att följa upp rehabiliteringsarbetet och aktiviteter framåt.

Vill du veta om rehabiliteringsarbete?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss!