Bli kontaktad

HR-audit/HR-kartläggning

Få inblick i organisationens alla personalområden

HR-audit/HR-kartläggning ger dig en övergripande bild över HR-områdets alla delar, både ur ett strategiskt såväl som ett operativt perspektiv. Vi hjälper dig att kartlägga organisationens alla personalområden, både övergripande och i detalj. Du får en neutral part som med nya ögon gör en analys av din verksamhet och kommer med rekommendationer på ert nästa steg inom HR-området.

HR-audit/ HR-kartläggning

Vår HR-kartläggning bygger helt på dina behov och önskemål. Frågeställningar kan vara; Hur jobbar vi med HR? Vad finns det för behov av strategiska HR beslut? Hur fungerar våra HR-processer, har vi allt på plats? Ledarskap, affärsmässighet, kommunikation, processer och rutiner.

En HR-audit kan innehålla följande moment:

 • Kartläggning av nuläget; intervjuer av nyckelpersoner, inventering av befintligt material och översyn av nuvarande processer, system etc
 • Analys av vad som saknas och vad som behöver utvecklas
 • Rapport och rekommendationer
 • Handlingsplan

Utifrån denna tar ni sedan ställning till vad ni vill lägga fokus på, vilka prioriteringar ni vill göra alternativt vad ni vill avvakta med.

Jag vill veta mer om HR-audit!

Fyll dina uppgifter så hör vi av oss.

Varför HR-konsulter via Wise Consulting?

1

Trygghet och hög kvalitet - HR är vår kärnverksamhet, vi kan HR!

2

Kort startsträcka genom att våra HR-konsulter har stor vana att snabbt sätta sig in i nya verksamheter.

3

Tillgång till hela vår samlade erfarenhet inom HR-området via vårt gedigna strukturkapital inom HR.

4

Flexibilitet och tillgänglighet genom att vi snabbt kan erbjuda stöd på plats eller distans.

 • Vad tycker Fora om samarbetet?

  ”Wise Consulting förstod snabbt vårt behov och kunde utifrån det presentera helt rätt kandidater för uppdraget.”

  Läs mer om samarbetet

  Tomas Torarp på Fora stod inför stundande föräldraledighet

 • Varför har Hässleholm Miljö valt oss?

  Jag uppskattar kompetensen och förståelsen för vad vi behövde. HR-konsulten vi fick hade stor erfarenhet av det eftersom hon har varit inom olika bolag och företag tidigare. Hon visade prov på en förmåga att snabbt sätta sig in i vår situation.

  Läs mer om samarbetet

  Gunilla Holmberg

  VD Hässlehom Miljö

 • Varför har Stavdal valt Wise Consulting?

  ”Eftersom vi var osäkra på omfattningen av stödet var det väldigt viktigt för oss att det fanns mycket flexibilitet i upplägget. Detta kunde Wise Consulting erbjuda.”

  Läs mer om samarbetet
  Mikael Olsson (Stavdal) & Claes Berggren (Wise Consulting)