Bli kontaktad

Arbetsmiljöarbete som ger resultat

Ett kvalificerat arbetsmiljöarbete bygger hållbara organisationer

Vill du skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats med ökad lönsamhet, tillväxt, produktivitet och kreativitet? Då behöver du arbeta långsiktigt med ditt arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljö

Att systematiskt arbeta med arbetsmiljö är inte bara ett lagkrav, utan ett måste för att skapa en organisation med arbetsglädje och lönsamhet. Det är lätt att hamna i en djungel av regler och arbetsmiljöfrågor som växer på hög.

En god arbetsmiljö ger engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål.

Arbetsmiljöarbete handlar om att arbeta lösningsorienterat och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Med ett uppgraderat arbetsmiljöarbete skapas dessutom resultat på sista raden.

Det finns mycket att vinna på en god och hållbar arbetsmiljö. Med en stabil grund i arbetsmiljöarbetet kan du få effekter som:

  • Ökad tillväxt och lönsamhet
  • Förbättrad prestation och kreativitet
  • Attrahera och behålla kompetens
  • Minskade kostnader

En god arbetsmiljö, fri från trakasserier och kränkningar, skapar engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål.

Upplägg

När vi genomför ett arbetsmiljöprojekt kopplar vi ihop ert arbetsmiljöarbete med era affärsmål och er riktning framåt, samtidigt som vi fastställer en målbild med projektet så att effekterna av arbetet blir tydligt.

Med ett arbetsmiljöprojekt får ni en tydlig bild över ert nuläge, återkoppling på hur väl ni lever upp till aktuella lagar och regler samt rekommendationer på vilka steg ni behöver ta för att nå er målbild.

Vi arbetar i fem steg:

Uppstart
Vi börjar alltid med att definiera uppdraget och sätta mål med projektet, dvs vad vill ni åstadkomma med insatsen.

Analys
Vi intervjuar nyckelpersoner och inventerar nuvarande dokumentation och processer. Utifrån resultatet analyserar vi och fastställer vad som saknas, vad som fungerar bra och vad som kan göras annorlunda.

Rekommendation
Ni får tydliga rekommendationer på prioriteringar i en handlingsplan.

Genomförande
Välj mellan att genomföra åtgärderna själva eller med stöd av oss. Vi kan stötta i hela eller delar av handlingsplanen.

Uppföljning
Efter 6 månader följer vi upp handlingsplanen med ett möte.

Hör av dig till oss om du vill veta mer!

Vill du veta mer om arbetsmiljöarbete?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.