Bli kontaktad

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är ett brett område och det kan vara svårt att veta om du uppfyller alla krav som ställs på dig som arbetsgivare. För att lyckas måste vi bottna i synen på medarbetarna, skapa ett holistiskt synsätt och samtidigt ta avstamp i lagstiftning och förordningar.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet måste vara en naturlig del av affären och inte ett arbete som sker vid sidan av. Som arbetsgivare ska du ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och kränkande särbehandling. Dessa ska vara tydliga redan vid onboardingen. Vi hjälper er att få en överblick av ert arbetsmiljöarbetet. 

Diskrimineringslagen

Hur arbetar du för att främja lika rättigheter och möjligheter i din organisation? Den 1 januari 2017 fick Sverige en ny diskrimineringslagstiftning. En lagstiftning som ställer högre krav på dig som arbetsgivare att bedriva aktiva åtgärder som motverkar diskriminering och främjar likabehandling.

De nya reglerna omfattar alla våra sju diskrimineringsgrunder och medför ett ansvar att årligen kartlägga, analysera, åtgärda och följa upp risker för diskriminering i din organisation.

Detta ska ske varje år och arbetsgivaren ska planera och vidta åtgärder och därefter följa upp åtgärderna.

Vill du veta mer om arbetsmiljö och diskriminering?

Fyll i dina uppgifter så hör av oss.

Vinster med att arbeta med arbetsmiljö

1

Ökad lönsamhet och minskade sjukkostnader

2

Effektiv styrning mot verksamhetens mål

3

Motiverade och hållbara medarbetare

4

Ledarskap i framkant som ger resultat

 • Vad tycker Fora om samarbetet?

  ”Wise Consulting förstod snabbt vårt behov och kunde utifrån det presentera helt rätt kandidater för uppdraget.”

  Läs mer om samarbetet

  Tomas Torarp på Fora stod inför stundande föräldraledighet

 • Varför har Hässleholm Miljö valt oss?

  Jag uppskattar kompetensen och förståelsen för vad vi behövde. HR-konsulten vi fick hade stor erfarenhet av det eftersom hon har varit inom olika bolag och företag tidigare. Hon visade prov på en förmåga att snabbt sätta sig in i vår situation.

  Läs mer om samarbetet

  Gunilla Holmberg

  VD Hässlehom Miljö

 • Varför har Stavdal valt Wise Consulting?

  ”Eftersom vi var osäkra på omfattningen av stödet var det väldigt viktigt för oss att det fanns mycket flexibilitet i upplägget. Detta kunde Wise Consulting erbjuda.”

  Läs mer om samarbetet
  Mikael Olsson (Stavdal) & Claes Berggren (Wise Consulting)