Bli kontaktad

HR-projekt

Specialistkunskap för HR-projekt

Vi hjälper dig med specialistkompetens och stöd i att driva utvecklingsprojekt inom HR. Vi kan driva eller delta i projekt, inom alltifrån HR-strategi, arbetsmiljö till avveckling/omställning. Det som utmärker oss är att vi får förändringar att fungera i praktiken. Vi anpassar våra uppdrag utifrån dina specifika behov och utför uppdrag på timbasis eller under en längre period.

Ett urval av HR-projekt vi genomför:

HR-audit/ HR-kartläggning

Många av våra kunder tar hjälp av oss för att säkerställa att deras HR-arbete ligger i linje med organisationens behov och är värdeskapande. Detta gör vi genom en genomlysning i rapportform där vi ser vad som saknas och vad som behöver utvecklas. Rapporten återger status inom de olika områdena, rekommendationer på vad vi anser bör prioriteras och en handlingsplan för fortsatt arbete.

Strategisk kompetensförsörjning

Många organisationer upplever att strategisk kompetensförsörjning är en stor utmaning redan idag – och en än större utmaning i framtiden. Om du aktivt arbetar med strategisk kompetensförsörjning ökar du möjligheten att säkra framtida kompetensbehov och undviker kostsamma och tuffa avvecklingar.

Arbetsmiljö

Att systematiskt arbeta med arbetsmiljö är inte bara ett lagkrav, utan ett måste för att skapa en organisation med arbetsglädje och hög lönsamhet. Det är lätt att hamna i en djungel av regler och arbetsmiljöfrågor som växer på hög. Oavsett om du har fastnat i problemfokusering, brandsläckning, svåra fall som tar energi eller om du redan idag arbetar på en bra nivå men vill ta nästa steg kan vi hjälpa dig.

Omställning & avveckling

Omställningarna och avvecklingar går ofta i varandra. Många ser det som ett nödvändigt ont men tänk om… Tänk om det skulle vara möjligt att göra förändringar, omorganisationer och omställningar som stärker arbetsgivarvarumärket, får chefer och medarbetare att växa, samt får verksamheten att lyfta.

Rehabilitering

Som arbetsgivare har du ett stort ansvar att bedriva ett aktivt rehabiliteringsarbete. Många upplever dock att regelverket kan vara svårt och att det inte alltid är så lätt att veta hur man ska gå tillväga för att bedriva ett rehabiliteringsarbete på bästa sätt.

HR-transformation

Vi vet att HR har blivit en allt viktigare funktion som ställs inför fler och fler utmaningar. Allt från ökad globalisering, digitalisering och förändringstakt till jakten på talanger och att skapa effekt och resultat på sista raden. Bedriver ni ett HR-arbete i framkant eller behöver ni kanske transformera ert HR-arbete? Vi hjälper er att utveckla HR. 

Arbetsrätt & förhandling

Arbetsrätten är ett område som styr förhållandet mellan anställda och arbetsgivare. Arbetsrätten gäller de flesta arbetstagare med undantag för bl.a. egenanställda företagare och arbetstagare med företagsledande ställning. Vi hjälper företag och organisationer med arbetsrättsliga frågor vid exempelvis förhandlingar, omorganisation, avveckling och omställning. Områden som kan få stora konsekvenser för dig som arbetsgivare.

Performance Management

Det händer mycket kring Performance Management just nu. Förändringsvindarna blåser och flera ledande företag har redan förnyat sina koncept kring prestationsstyrning. Fokus ligger på motivation och drivkrafter snarare än på prestationsvärdering och omständliga processer. Vi behöver ha högre frekvens på dialog och blicka mer framåt än bakåt.

Lön & Belöning (Comp & Ben)

Nå hög prestation och motivation i din organisation genom ersättningsmodeller som driver rätt beteenden. Fokus ligger på att utvärdera och belöna medarbetare och chefer, både för att kunna attrahera och behålla medarbetare men även för att kunna styra beteenden och arbetssätt mot organisationens önskade inriktning.

HR-rådgivning

HR är roligt men det kan också vara utmanande och ensamt ibland. Behöver du ett bollplank för att ta ditt arbete till nästa nivå? Vi coachar dig med hjälp av våra erfarna HR-konsulter/specialister. Det kan handla om hjälp att utveckla såväl din egen kompetens inom HR-området som att utveckla HR eller er organisation.

Vill du veta mer om våra HR-projekt?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!

Varför HR-konsulter via Wise Consulting?

1

Trygghet och hög kvalitet - HR är vår kärnverksamhet, vi kan HR!

2

Kort startsträcka genom att våra HR-konsulter har stor vana att snabbt sätta sig in i nya verksamheter.

3

Tillgång till hela vår samlade erfarenhet inom HR-området via vårt gedigna strukturkapital inom HR.

4

Flexibilitet och tillgänglighet genom att vi snabbt kan erbjuda stöd på plats eller distans.

 • Vad är det bästa med Wise Consulting?

  "Wise Consulting hjälper oss att växa och utvecklas snabbt med rätt kompetens!"

  Läs mer om samarbetet

  Maja Samuelsson

  Global Head of HR på DigitalRoute

 • Vad värderar du högst med vårt samarbete?

  ”Tillsammans med Wise Consulting utvecklar vi Sweco för framtiden”

  Läs mer om samarbetet

  Jenny Palmgren

  Gruppchef HR Operations på SWECO

 • Vad tycker Fora om samarbetet?

  ”Wise Consulting förstod snabbt vårt behov och kunde utifrån det presentera helt rätt kandidater för uppdraget.”

  Läs mer om samarbetet

  Tomas Torarp på Fora stod inför stundande föräldraledighet