Bli kontaktad

Arbetsrätt och förhandling

Vi hjälper dig med lagar och regler

Det är inte alltid lätt att vara uppdaterad gällande lagar och regler inom arbetsrätten. Vi hjälper dig med juridiska frågor och frågeställningar kring te.x. uppsägning, nyanställning och omplacering. Våra konsulter hjälper dig att agera rätt utifrån de lagar och regler som finns.

Omställning och avveckling

Ibland måste vi genomföra neddragningar, omorganiseringar eller avvecklingar. Vi kan i dessa lägen avlasta och erbjuda ett professionellt stöd inför, under och efter processen.

Vi sköter de arbetsrättsliga processerna samt lägger fram en plan för hur ni bäst sköter kommunikation, paketering av erbjudande vid outplacementprogram eller hur ni bygger frivillighetslösningar.

Vi hjälper dig med:

 • Strategi och plan
 • Genomförande – MBL-förhandlingar, bemanningsplanering, turordning, omplaceringsutredningar mm
 • Stötta ledning och chefer i förändringsledning och kommunikation

HR Compliance

Fler och fler kunder efterfrågar stöd inom HR Compliance, eller regelefterlevnad som det heter på svenska. Det handlar om att säkerställa att du som arbetsgivare lever upp till de regler som ställs på dig för att undvika skadestånd och straffansvar.

Att vara ”compliant” betyder också att ditt bolag agerar som en seriös arbetsgivare vilket är en grundförutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi kan hjälpa dig att säkerställa att du som arbetsgivare lever upp till de grundläggande krav som ställs i Sverige och i Norden genom:

 • Compliance Review – en strukturerad översyn av era befintliga avtal och policys inom HR för att föreslå förbättringar
 • Rådgivning och expertis inom HR Compliance – tolkning av lagar, avtal och kollektivavtal
 • Stöd i att ta fram nya anställningsavtal, policys och personalhandbok

Samgående & förvärv

Två eller flera företagskulturer möts under pressade förhållanden, höga förväntningar om fantastiska synergier, effektivisering, ökat resultat och säkrad kompetens. Känner du igen scenariot?

Samgående och förvärv som strategi för ökad lönsamhet kan vara ett snabbt och effektivt sätt att skaffa sig viktiga marknadsandelar eller tillföra specifik spetskompetens nödvändig för företagets överlevnad. Men, vad är det då som gör att endast 30 % av företagsförvärv och samgåenden lyckas och vilka lagar och regler gäller vid samgående och förvärv?

Vi hjälper dig både med den rättsliga processen, samt med arbetet kring kultur.

Vill du veta med?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!

Varför HR-konsulter via Wise Consulting?

1

Trygghet och hög kvalitet - HR är vår kärnverksamhet, vi kan HR!

2

Kort startsträcka genom att våra HR-konsulter har stor vana att snabbt sätta sig in i nya verksamheter.

3

Tillgång till hela vår samlade erfarenhet inom HR-området via vårt gedigna strukturkapital inom HR.

4

Flexibilitet och tillgänglighet genom att vi snabbt kan erbjuda stöd på plats eller distans.

 • Vad är det bästa med Wise Consulting?

  "Wise Consulting hjälper oss att växa och utvecklas snabbt med rätt kompetens!"

  Läs mer om samarbetet

  Maja Samuelsson

  Global Head of HR på DigitalRoute

 • Vad värderar du högst med vårt samarbete?

  ”Tillsammans med Wise Consulting utvecklar vi Sweco för framtiden”

  Läs mer om samarbetet

  Jenny Palmgren

  Gruppchef HR Operations på SWECO

 • Vad tycker Fora om samarbetet?

  ”Wise Consulting förstod snabbt vårt behov och kunde utifrån det presentera helt rätt kandidater för uppdraget.”

  Läs mer om samarbetet

  Tomas Torarp på Fora stod inför stundande föräldraledighet