Bli kontaktad

Arbetsgivaransvar

Navigera rätt bland lagar och regler!

Många upplever att de vill göra ”rätt” men har svårt att navigera i lagstiftningen, tex i arbetsrättens många gråzoner eller inom arbetsmiljöområdet. Vare sig du har kollektivavtal eller inte finns det ett antal lagar och regler du behöver förhålla dig till. Vi har koll både på aktuell lagstiftning och hur just du och din organisation omfattas av den. Behöver du stöd i arbetsrättsliga frågor eller är osäker på hur ni ska följa det arbetsrättsliga regelverket är vi rätt partner.
Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är ett brett område och det kan vara svårt att veta hur du uppfyller alla krav som ställs på dig som arbetsgivare.

Den 31 mars 2016 trädde dessutom Arbetsmiljöverkets nya föreskrift ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” i kraft. Större krav ställs nu på dig som arbetsgivare. Vi hjälper många av våra kunder i systematiskt arbetsmiljöarbete och vi anpassar oss alltid efter era unika behov.

Vi kan hjälpa din organisation att:

 • Komma igång med arbetsmiljöarbetet och säkra att ni följer de lagar och föreskrifter som gäller för er verksamhet
 • Stötta upp rehabiliteringsarbetet och minska sjukfrånvaron.
 • Skapa en hållbar arbetsplats med både hög effektivitet och trivsel
 • Utveckla era befintliga rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Utbilda chefer och skyddsombud i arbetsmiljö – anpassat efter er verksamhet
 • Projektleda psykosocial arbetsmiljöundersökning
Diskrimineringslagen

Hur arbetar du för att främja lika rättigheter och möjligheter i din organisation? Den 1 januari 2017 fick Sverige en ny diskrimineringslagstiftning. En lagstiftning som ställer högre krav på dig som arbetsgivare att bedriva aktiva åtgärder som motverkar diskriminering och främjar likabehandling.

De nya reglerna omfattar alla våra sju diskrimineringsgrunder och medför ett ansvar att årligen kartlägga, analysera, åtgärda och följa upp risker för diskriminering i din organisation.

Detta ska ske varje år och arbetsgivaren ska planera och vidta åtgärder och därefter följa upp åtgärderna.

HR Compliance

Fler och fler kunder efterfrågar stöd inom HR Compliance, eller regelefterlevnad som det heterpå svenska. Det handlar om att säkerställa att du som arbetsgivare lever upp till de regler som ställs på dig för att undvika skadestånd och straffansvar.

Att vara ”compliant” betyder också att ditt bolag agerar som en seriös arbetsgivare vilket är en grundförutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi kan hjälpa dig att säkerställa att du som arbetsgivare lever upp till de grundläggande krav som ställs i Sverige och i Norden genom:

 • Compliance Review – en strukturerad översyn av era befintliga avtal och policys inom HR för att föreslå förbättringar
 • Rådgivning och expertis inom HR Compliance – tolkning av lagar, avtal och kollektivavtal
 • Stöd i att ta fram nya anställningsavtal, policys och personalhandbok
Avveckling och omställning

Ibland tvingas man att genomföra neddragningar, nedbemanningar eller avveckling. Vi kan i dessa lägen avlasta och erbjuder ett professionellt stöd inför, under och efter processen.

Vi kan exempelvis stötta er i arbetsrättsliga processer samt hur ni bäst lägger upp kommunikation, paketering av erbjudande vid outplacement eller hur man bygger frivillighetslösningar.

Vi kan hjälpa er med;

 • Strategi och plan
 • Genomförande – MBL-förhandlingar, bemanningsplanering, turordning, omplaceringsutredningar mm
 • Stötta ledning och chefer i förändringsledning och kommunikation

Vill du veta mer om arbetsgivaransvar?

Fyll i dina uppgifter så hör av oss.

Vinster med att arbeta med arbetsmiljö

1

Ökad lönsamhet och minskade sjukkostnader

2

Effektiv styrning mot verksamhetens mål

3

Motiverade och hållbara medarbetare

4

Ledarskap i framkant som ger resultat

 • Varför har Hässleholm Miljö valt oss?

  Jag uppskattar kompetensen och förståelsen för vad vi behöver. Vår konsult har stor erfarenhet av det eftersom hon har varit inom olika bolag och företag tidigare. Hon visade prov på en förmåga att snabbt sätta sig in i vår situation.

  Läs mer om samarbetet
 • Varför har Stavdal valt Wise Consulting?

  ”Eftersom vi var osäkra på omfattningen av stödet var det väldigt viktigt för oss att det fanns mycket flexibilitet i upplägget. Detta kunde Wise Consulting erbjuda.”

  Läs mer om samarbetet
  Mikael Olsson (Stavdal) & Claes Berggren (Wise Consulting)
 • Varför har Basset valt Wise Consulting?

  ”En HR-konsult med gedigen erfarenhet och kompetens tillsammans med mycket eget driv stod högt på önskelistan"

  Läs mer om samarbetet

  Jens Björkman

  VD på Basset