Vi utvecklar dig och din organisation

Våra ledarutvecklare

bottom-right

Katarina Kheddache

Katarina är en personlig och resultatfokuserad coach, team- och ledarutvecklare med en lång erfarenhet inom det beteendevetenskapliga området. Hennes största drivkraft är att arbeta med människor och organisationer i deras resa att bli mer effektiva, välmående och hållbara. Med sin förmåga att vara personlig och göra det som ibland uppfattas som svårt, enkelt, skapar hon förtroende och trygghet bland dem hon möter. På ett engagerat, öppet och modigt sätt har hon en förmåga att läsa av och spegla det hon ser händer i rummet vilket skapar medvetenhet och insikt. Enligt Katarina är medvetenhet, insikt och känslan av trygghet det som är grunden för att våga utvecklas och nå sin fulla potential - individuellt och i gemenskap med varandra.

Foto Wise 12 sept 2016 (9)
Sophie Tolstoy

Sophie Tolstoy Regen

Sophie Tolstoy Regen är vår coach och ledarutvecklare med specialistkompetens inom retorik och kommunikationsträning. Sophie har en enastående förmåga att ta fram varje persons bästa sida och bygga självförtroende hos dem hon möter. Med lång erfarenhet har Sophie tränat ledare i retorik och kommunikation, och gjort det hos ledare på alla nivåer i näringslivet. Hon jobbar med var och ens autenticitet och transparens i framförandet. Träningen handlar om att få budskap, röst, kropp och knopp att hänga ihop. När du har tränat med Sophie har du kunskaperna för att planera din bästa presentation och självförtroendet och lusten för att verkligen övertyga.

Jessica Thorén

Jessica är vår ledarutvecklare och seniora HR-konsult vars styrka och drivkraft är att maximera potentialen hos människor. Hon har över 20 års erfarenhet av Human relations verkat i ledande roller samt arbetat i ledningsgrupp. Jessica fascineras av samspel mellan företagets alla delar, med stor passion för kulturutveckling. Övertygad om att ledarskap är allas ansvar. Hon är uppskattad för sin breda kompetens och strategiska förmåga, att koppla ihop del och helhet. Hon arbetar långsiktigt med våra kunder i att leda medvetet med fokus och tydlighet på det som ger effekt på riktigt. I hennes verktygslåda finns förutom hennes gedigna erfarenhet och kompetens, en stor kreativitet, passion, metoder och verktyg som stärker ledarskap genom hela företaget vilket leder till hållbara resultat. Resultatet av hennes arbete tillsammans med olika företag har visat sig i ökat välmående, minskad sjukfrånvaro, ökad kvalitet, produktivitet och lönsamhet.

Jessica T
PP2015_MG_6470_sRGB

Kia Lingegård

Kia är vår seniora coach som drivs och motiveras av att bidra till utveckling hos individer och organisationer. Att få möta och stötta människor i att nå sina mål är en av Kias främsta drivkrafter. Genom sin förmåga att snabbt bygga förtroende hjälper Kia sina klienter att hitta sitt förändringsfokus. Hon har flera års erfarenhet inom coaching av chefer och specialister, samt från att hålla workshops och seminarier. Hon har också mer än 20 års erfarenhet inom operativt och strategiskt personalarbete såsom HR-direktör på internationella företag i olika branscher. Samt lång erfarenhet av rekrytering, organisationsutveckling, förändring och avveckling samt av att vara chefsstöd i olika utmanande situationer. Kia är en mycket uppskattad coach och ledarutvecklare med ett stort hjärta.

Katarina Brommesson

Katarina jobbar som senior coach hos oss, och Katarinas största drivkraft är att bidra till människors utveckling. Hon har lång och gedigen erfarenhet av att jobba med individer i förändringsskeden med coachning som främsta metod och utifrån en beteendevetenskaplig grund. På ett personligt, närvarande och engagerat sätt med utgångspunkt i en genuint positiv tro på människans förmåga stöttar hon sina klienter i att sätta och uppnå mål. Katarina är van att coacha ledare på alla nivåer i näringslivet samt möta människor som vill vidare i sin karriär. Hon stöttar i processen att utveckla emotionell intelligens, hållbarhet och resiliens. Hennes pedagogiska förmåga använder hon när hon tränar grupper i allt från EQ till coachande förhållningssätt. Hon får en kick av när en klient eller grupp når en insikt och man nästan hör ljudet av polletten som ramlar ner.

Fotat för Wise Consulting
Maria G

Maria Göthe

Maria jobbar som ledarutvecklare och senior HR-konsult hos oss, Marias passion och drivkraft är och har alltid varit att skapa rätt förutsättningar för utveckling. Med stort engagemang och nyfikenhet går hon in i mötet med deltagarna och möter dem i deras nuläge, för att därifrån sedan ta nästa steg, och nästa. Hennes långa erfarenhet från både linjeroller inom HR och som konsult i en mängd olika branscher har givit henne stor förståelse för den ökande komplexiteten i dagens organisationer och utmaningarna som väntar. Om du frågar henne behöver vi fler modiga chefer och medarbetare som vågar ifrågasätta sig själva, sin organisation och hela tiden utveckla sina mänskliga förmågor. Det är Maria riktigt vass på.

Ulrika Nybleus

Ulrika är ledarutvecklare med lång erfarenhet som chef, specialist och chefscoach inom olika branscher och företag. I sina uppdrag arbetar Ulrika som utvecklare, facilitator och rådgivare, där fokus är att en organisation och deras chefer ska utvecklas och leva sina värderingar. När det gäller sitt uppdrag som ledarutvecklare ger hon sig inte förrän målet är uppnått. Hennes förmåga att skapa långsiktiga relationer, har bidragit till många spännande uppdrag och Ulrika drivs av sitt intresse för människor i utveckling kopplat till affären. Målinriktad, engagerad och proffsig är ord som bäst beskriver Ulrika och hennes WHY är intresset för ledarskap och hur det påverkar människor, människors utveckling och människors framgång.

Ulrika N
5 feb 2016 (7) Eva Gillander

Eva Gillander

Eva är en uppskattad, engagerad och personlig coach, team- och ledarutvecklare med lång egen erfarenhet av ledarskap och affärsutveckling i näringslivet i roller som produktchef, affärsutvecklingschef, VD samt forsknings- och utvecklingschef. Eva har förmågan att se och möta individen och gruppen och skapa drivkraft och motivation till förändring. I såväl teamutvecklingar, förändringsworkshop som ledarutbildningar utmanar hon individen och gruppen att komma vidare i sin utveckling. Genom personliga och egenupplevda erfarenheter inspirerar hon och skapar engagemang för uppgiften.

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.