Det är lätt att låta sig begränsas av alla arbetsrättsliga regler. Det är för många en okänd, ny terräng och kan till och med upplevas som hotfullt. Så kan vi inte ha det! Under denna webbutbildning sätter vi dig ”i förarsätet” och lär dig det du absolut måste kunna om svensk arbetsrätt. Vi går igenom hur…

Läs mer

HR arbetar med organisationens främsta tillgång. Människorna. Att arbeta med medarbetarupplevelsen skapar värdefull konkurrenskraft och lönsamhet på sista raden. Samtidigt upplever många HR-chefer att det är svårt att veta hur de kan förbättra den strategiska rollen och påverka strategiska beslut, att kunna mäta och visa hur HR-funktionen bidrar till verksamhetens resultat. Då kan det vara…

Läs mer

Wise Consulting följer folkhälsomyndighetens uppdateringar och rekommendationer. Därför flyttar vi över vårens utbildningar till digitala plattformar med utbildningstillfällen online. Allt för att du som deltagare ska kunna fylla på med värdefull kunskap, då ledarskap och medarbetarskap blir viktiga kompetenser i rådande läge. Upplägget blir något annorlunda men innehållet detsamma.  Har du nyligen klivit in i…

Läs mer

Framgångsrika ledningsgrupper består av  aktiva deltagare där alla bidrar och samverkar maximalt med utgångspunkt i respektive talang och kompetens. Förmågan att använda olikheterna i ledningsgruppen är en av nycklarna till ett effektivt och produktivt arbete som skapar framgång i hela organisationen. Tillit är också en viktig faktor när det kommer till framgångsrika ledningsgrupper. Vi hjälper…

Läs mer

Affären tar form då människorna gör den. Då bolaget satt en tydlig affärsstrategi för att nå nya mål eller ta en ny plats på marknaden behöver följande arbete göras: att få med människorna på den riktning bolaget satt. Affärsutvecklingen görs av människorna i bolaget. Affärsutveckling kräver tryggt ledarskap som skapar delaktighet och engagemang. Innovation on…

Läs mer

Förändringsledning handlar både om att leda sig själv i förändring och att kunna leda andra i förändring. Vi jobbar med chefer som behöver utveckla sig själva och sitt ledarskap inför eller mitt i en större förändring samt även med chefer som agerar i förändringsintensiva organisationer. Vi stöttar också team som är eller har varit med…

Läs mer

Vill ni få en samsyn kring ledarskap för alla era ledare och chefer? Vill ni stärka er kultur och skapa en organisation där medarbetare känner engagemang och motivation? Då ska ni utbilda era chefer! Vi bygger ledarprogram anpassade efter er verksamhet, era utmaningar och viktigast av allt – era mål. Vi gör allt ifrån stora…

Läs mer

I ett samhälle där såväl kunder som eftertraktade talanger ställer höga krav på företagens värderingar och beteende blir företagskulturen allt viktigare. Fler och fler ser också sambandet mellan kulturen, medarbetarnas prestationsförmåga och därmed organisationens resultat och effektivitet. Företagskultur handlar om kollektiva beteenden och handlingsmönster och därför också om era möjligheter att vara framgångsrika, lönsamma och…

Läs mer

Idag lever vi i en värld med högt tempo. Vi fattar många beslut och gör prioriteringar i ett extremt informationsflöde, både på arbetet och i privatlivet. Hur gör vi det på ett hållbart sätt och håller vi stressen på en rimlig nivå, samtidigt som vi presterar och mår bra? Vi vet att självledarskap är en av nycklarna…

Läs mer

Att öva på sin presentationsteknik är avgörande för att nå ut med sitt budskap. Så det här är för dig som vill att dina åhörare aldrig ska sluta lyssna, för dig som vill stjäla allas uppmärksamhet och helt enkelt göra succé på föredraget eller i mötet. För att du ska bli en framgångsrik talare är…

Läs mer