Dagens utmaningar gör att vi är mer utspridda än någonsin. Det traditionella ledarskapet måste utvecklas för att effektivt kunna leda och motivera medarbetare på distans. Att leda på distans ställer nya krav på dig som ledare men även på dina medarbetare, både när det kommer till arbetssätt, uppdrag, mål, kommunikation, feedback, uppföljning men även tekniska…

Läs mer

Coronaviruset skapar stora utmaningar för arbetsgivare, många företag, organisationer och medarbetare står inför arbetsbrist eller en icke önskvärd omorganisation som blir nödvändig för att rädda den befintliga verksamheten. För att möta dessa behov erbjuder vi ett onlinebaserat program som ett stöd i den tuffa situation som pågår både för arbetsgivare och medarbetare. Du som arbetsgivare…

Läs mer

Det är lätt att låta sig begränsas av alla arbetsrättsliga regler. Det är för många en ny och okänd terräng som ibland till och med kan upplevas skrämmande. Så kan vi inte ha det! Under denna utbildning sätter vi dig i ”förarsätet” och lär dig det du absolut måste kunna om svensk arbetsrätt. Vi går…

Läs mer

HR arbetar med organisationens främsta tillgång. Människorna. Att arbeta med medarbetarupplevelsen skapar värdefull konkurrenskraft och lönsamhet på sista raden. Samtidigt upplever många HR-chefer att det är svårt att veta hur de kan förbättra den strategiska rollen och påverka strategiska beslut, att kunna mäta och visa hur HR-funktionen bidrar till verksamhetens resultat. Då kan det vara…

Läs mer

Har du nyligen klivit in i rollen som chef? Gratulerar till en fantastisk möjlighet utveckla både dig själv, dina medarbetare och din organisation. I vår ledarutbildning ”Ny som chef” får du stärka dina ledarkunskaper, bli mer trygg i rollen som chef samt få verktygen för att bli en framgångsrik ledare. Vi blandar teoretisk kunskap med…

Läs mer

Framgångsrika ledningsgrupper består av  aktiva deltagare där alla bidrar och samverkar maximalt med utgångspunkt i respektive talang och kompetens. Förmågan att använda olikheterna i ledningsgruppen är en av nycklarna till ett effektivt och produktivt arbete som skapar framgång i hela organisationen. Tillit är också en viktig faktor när det kommer till framgångsrika ledningsgrupper. Vi hjälper…

Läs mer

Affären tar form då människorna gör den. Då bolaget satt en tydlig affärsstrategi för att nå nya mål eller ta en ny plats på marknaden behöver följande arbete göras: att få med människorna på den riktning bolaget satt. Affärsutvecklingen görs av människorna i bolaget. Affärsutveckling kräver tryggt ledarskap som skapar delaktighet och engagemang. Innovation on…

Läs mer

Förändringsledning handlar både om att leda sig själv i förändring och att kunna leda andra i förändring. Vi jobbar med chefer som behöver utveckla sig själva och sitt ledarskap inför eller mitt i en större förändring samt även med chefer som agerar i förändringsintensiva organisationer. Vi stöttar också team som är eller har varit med…

Läs mer

Vill ni få en samsyn kring ledarskap för alla era ledare och chefer? Vill ni stärka er kultur och skapa en organisation där medarbetare känner engagemang och motivation? Då ska ni utbilda era chefer! Vi bygger ledarprogram anpassade efter er verksamhet, era utmaningar och viktigast av allt – era mål. Vi gör allt ifrån stora…

Läs mer

I ett samhälle där såväl kunder som eftertraktade talanger ställer höga krav på företagens värderingar och beteende blir företagskulturen allt viktigare. Fler och fler ser också sambandet mellan kulturen, medarbetarnas prestationsförmåga och därmed organisationens resultat och effektivitet. Företagskultur handlar om kollektiva beteenden och handlingsmönster och därför också om era möjligheter att vara framgångsrika, lönsamma och…

Läs mer