Bli kontaktad

Teamutveckling

Bygg ett framgångsteam!

Tillsammans med er skapar vi förutsättningar till handling och ger er relevanta nycklar för att nå framgångsrika beteenden och önskad effekt.

Teamutveckling

Utveckla ert team

Ett vinnande team uppstår när alla får bidra och samverka maximalt med utgångspunkt i sina talanger och kompetenser. Förmågan att använda olikheterna i teamet är en av nycklarna till ett effektivt och produktivt team.

Fokus ligger på gruppens gemensamma ansvar för sin utveckling, på medarbetarskapet såväl som på ledarskapet. Våra konsulter stöttar er i teamutveckling och ledningsgruppsutveckling genom att identifiera styrkor och utmaningar samt att sätta mål och handlingsplan för fortsatt utveckling.

Konflikthantering & samarbete

Ibland uppstår konflikter och samarbetssvårigheter i ett team eller mellan medarbetare.  Detta är mycket kostsamt ur ett företagsekonomiskt och mänskligt perspektiv.

Vi stöttar er med hjälp av relevanta verktyg i att ta fram tydliga roller, en stärkt och öppen kommunikation och en kultur där ett gemensamt ansvar tas för att nå uppsatta mål. Vi har tagit RSI (Relationship Systems Intelligence tm) till Sverige och har nycklarna till hur du skapar en framgångsrik kultur, med högre produktivitet och större sammanhållning som effekt.

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort