Bli kontaktad

Strategisk kompetensförsörjning!

Strategisk kompetensförsörjning!

Många organisationer upplever att strategisk kompetensförsörjning är en stor utmaning redan idag - och en än större utmaning i framtiden. Om du aktivt arbetar med strategisk kompetensförsörjning ökar du möjligheten att säkra framtida kompetensbehov och undviker kostsamma och tuffa avvecklingar.

Kompetensförsörjning

Det är inget nytt att vi idag verkar under ständig förändring, det ställer höga krav på oss att hänga med och göra rätt val. Det blir viktigt att både kunna hantera förändringar här och nu, samtidigt som du inte tappar siktet på organisationens långsiktiga behov.

Kampen om kompetens är en stor utmaning för många organisationer. Faktorer såsom teknikutveckling, digitalisering, demografi, nya generationer ställer andra krav på vilken kompetens som kommer att vara viktig för er i framtiden. Strategisk kompetensförsörjning handlar om att säkerställa att er organisation har tillgång till rätt kompetens även i framtiden.

Samgående kan vara ett snabbt och effektivt sätt att lösa ett akut kompetensförsörjningsbehov men innehåller också många fallgropar och faror på vägen. Att definiera ett tydligt syfte tillsammans med en tydlig strategi och plan för genomförandet av samgåendet är några av framgångsfaktorerna.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med strategisk kompetensförsörjning och  förändringsledning inom samgåenden mellan olika verksamheter. Våra erfarna konsulter arbetar nära företagsledningen och HR genom hela processen och tillser att rätt åtgärder sätts in vid varje given tidpunkt.

Vårt upplägg

Strategisk kompetensförsörjning

Vi hjälper er att:

 • Identifiera hur omvärlden påverkar ert framtida kompetensbehov
 • Definiera nuvarande kompetens och framtida kompetenskrav
 • Utarbeta en kompetensstrategi i syfte att säkra ert framtida kompetensbehov

Vid samgående hjälper vi er att:

 • Ta fram en strategi och plan för genomförandet
 • Projektledning av samgåendet
 • Träna ledning och chefer i förändringsledning och kommunikation
 • Ta fram en strategi för kultur och värderingsarbete
 • Bidra till att stärka delaktighet och tilliten till förändringsprocessen hos medarbetarna

Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa just dig och din organisation.

Vill du veta mer om strategisk kompetensförsörjning?

Fyll i dina uppgifter nedan så återkommer vi inom kort!

 • Varför har Stavdal valt Wise Consulting?

  ”Eftersom vi var osäkra på omfattningen av stödet var det väldigt viktigt för oss att det fanns mycket flexibilitet i upplägget. Detta kunde Wise Consulting erbjuda.”

  Läs mer om samarbetet
  Mikael Olsson (Stavdal) & Claes Berggren (Wise Consulting)