Bli kontaktad

Snälla chefer ökar lönsamheten

Snälla chefer ökar lönsamheten

Mängder av studier visar att snällhet och omtanke har positiva samband med högre produktivitet, lönsamhet, livsnöjdhet, bättre relationer, bättre mental och psykisk hälsa och till och med samband med längre livslängd.

Snälla chefer ökar lönsamheten!

PUBLICERAT 2015-11-05

Forskningen talar sitt tydliga språk

Bård Kuvaas, professor i organisationspsykologi vid Handelshögskolan i Oslo, visar i en forskningsstudie bland 550 medarbetare att så är fallet. Studien visade att de arbetsplatser som fick högst betyg i ”snällt ledarskap” uppvisade ekonomiska resultat som var hela 38 procent högre än de arbetsplatser som hade lägst betyg.

När vi känner oss sedda och bekräftade så upplever vi också trygghet, tillhörighet och inkludering. Motsatsen är förstås hotet av att bli utestängda från gruppen. Vårt larmsystem drar igång direkt och övrig aktivitet sätts på paus. Vi blir varken effektiva eller produktiva.

Vad är en snäll chef?

Det finns ibland ett likhetstecken mellan att vara snäll och att vara lite dum. Snäll och lite korkad… ja ordet snäll har fått en negativ laddning, men i själva verket är det ju så klart precis tvärtom!

Snällhet är ju en kompetens, en förmåga, en intelligens. Snäll handlar om att kunna agera med omtanke, ha förmåga att sätta sig in i hur någon annan känner och det visar dessutom fina resultat på sista raden.

Daniel Goleman är en förgrundsfigur inom området emotionell intelligens, som bl a handlar om att ”uppfatta känslor hos andra” och att ”skapa och bevara relationer”. För att kunna detta så är det en förutsättning”att ha kontakt med sina känslor/ närvaro”.

Våra bästa tips:

Busenkelt:

 • Håll ögonkontakt och se på den du talar med.
 • Använd oftare orden hej, hejdå, tack!
 • Bli medveten om din andning.

Lite mer:

 • Fundera över hur du än mer kan se, höra och bekräfta dina medmänniskor. Hur kan du finnas där när det krisar eller är jobbigt, uppmuntra när det går bra och se till att alltid stärka det positiva.
 • Var generös och dela med dig av positiva tankar som du tänker om dina medmänniskor.
 • Testa mindfulness och/eller meditation.

Advanced:

 • Se hela människan, inte bara den man är i sin roll, arbetet och fritiden tenderar att glida närmare varandra på olika sätt det behöver ledarskapet fånga. Är du ledare fundera på hur du kan arbeta i de olika perspektiven chefa/leda/ vara medmänniska/coacha.
 • Använd mer av ”medmänniska” som handlar om att bry sig om och erbjuda hjälp när det behövs. Testa frågan ” Vad behöver du för att lyckas? Var närvarande och stärk det som redan är bra.  Bygg en prestigelös och stödjande kultur genom att bjussa på egna svagheter och uppmuntra alla att stödja varandra i det dagliga.
 • Dra inte plåster för långsamt det gör ont. Det är inte snällt att vara omtänksam på fel sätt.
 • Stå upp för dig själv och dina beslut – kommunicera med respekt och omtanke för den andre.
 • Byt plats med din medmänniska, hur är det att vara i den andres skor?

Erbjudande:

Vill du också bli en snäll chef som får andra att blomstra? Då ska du boka in dig på en chefscoachning hos oss, där en personlighetsprofil med EQ ingår. Vi bjuder även på ytterligare ett EQ -test inkl återkoppling av certifierad coach. EQ-testet kan sen nyttjas av valfri person i din organisation.

Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort

 • Vad har hänt efter ledarprogrammen?

  "På Tobii har vi nu lyckats kommunicera att vi värderar ledarskap högt, du ska vara stolt om du arbetar som ledare hos oss och ta ditt uppdrag på största allvar!"

  Läs mer om samarbetet

  Cecilia Eriksson

  HR-Direktör på Tobii

 • Vad har utvecklingsinsatserna lett till?

  ”Våra ledare har fått en ökad medvetenhet om sitt egna ledarskap och en djupare självinsikt”

  Läs mer om samarbetet

  Anders Asp

  HR-Chef på TL Bygg

 • Vad har ledarutvecklingsinsatsen lett till så här långt?

  ”Ledarprogrammet har förutom att ge cheferna mer kunskap också bidragit till att stärka sammanhållningen bland cheferna i bolaget!”

  Läs mer om samarbetet
  Lotta Hammarström på Omegapoint