Bli kontaktad

Skapa arbetsmiljö 2.0

Kickstarta arbetsmiljöarbetet

Oavsett om du har fastnat i problemfokusering kring arbetsmiljö, brandsläckning, svåra fall som tar energi eller om du redan idag arbetar på en bra nivå med arbetsmiljöfrågor men vill ta nästa steg kan vi hjälpa dig.

Arbetsmiljö 2.0

Att systematiskt arbeta med arbetsmiljö är inte bara ett lagkrav, utan ett måste för att skapa en organisation med arbetsglädje och lönsamhet. Det är lätt att hamna i en djungel av regler och arbetsmiljöfrågor som växer på hög.

Vill du skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats med ökad lönsamhet, tillväxt, produktivitet och kreativitet? Då ska du satsa på arbetsmiljöarbetet. En god arbetsmiljö ger engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål.

Arbetsmiljö 2.0 handlar om att arbeta lösningsorienterat och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Med ett uppgraderat arbetsmiljöarbete skapas dessutom resultat på sista raden.

Det finns mycket att vinna på en god och hållbar arbetsmiljö. Med en stabil grund i arbetsmiljöarbetet kan du få effekter som:

  • Ökad tillväxt och lönsamhet
  • Förbättrad prestation och kreativitet
  • Attrahera och behålla kompetens
  • Minskade kostnader

För att lyckas behöver vi bottna i synen på medarbetarna, skapa ett holistiskt synsätt och samtidigt ta avstamp i lagstiftning och förordningar. Arbetsmiljöarbetet behöver vara en naturlig del av affären och inte ett arbete som sker vid sidan av.

Vårt upplägg

När vi genomför ett arbetsmiljöprojekt kopplar vi ihop ert arbetsmiljöarbete med era affärsmål och er riktning framåt, samtidigt som vi fastställer en målbild med projektet så att effekterna av arbetet blir tydligt.

Med ett arbetsmiljöprojekt får ni en tydlig bild över ert nuläge, återkoppling på hur väl ni lever upp till aktuella lagar och regler samt rekommendationer på vilka steg ni behöver ta för att nå er målbild.

Vi arbetar i fem steg:

Uppstart

Vi börjar alltid med att definiera uppdraget och sätta mål med projektet, dvs vad vill ni åstadkomma med insatsen.

Analys

Vi intervjuar nyckelpersoner och inventerar nuvarande dokumentation och processer. Utifrån resultatet analyserar vi och fastställer vad som saknas, vad som fungerar bra och vad som kan göras annorlunda.

Rekommendation

Ni får tydliga rekommendationer på prioriteringar i en handlingsplan.

Genomförande

Välj mellan att genomföra åtgärderna själva eller med stöd av oss. Vi kan stötta i hela eller delar av handlingsplanen.

Uppföljning

Efter 6 månader följer vi upp handlingsplanen med ett möte.

Vill du veta mer om arbetsmiljö 2.0?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort!