Bli kontaktad

Skapa arbetsmiljö 2.0 – Erbjudande

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Oavsett om du har fastnat i problemfokusering kring arbetsmiljön, brandsläckning, svåra fall som tar energi eller om du redan idag arbetar på en bra nivå med arbetsmiljöfrågor men vill ta nästa steg kan vi hjälpa dig.

Arbetsmiljö 2.0

Att systematiskt arbeta med arbetsmiljö är inte bara ett lagkrav, utan ett måste för att skapa en organisation med arbetsglädje och lönsamhet. Det är lätt att hamna i en djungel av regler och arbetsmiljöfrågor som växer på hög. 

Vill du skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats med ökad lönsamhet, tillväxt, produktivitet och kreativitet? En god arbetsmiljö ger engagerade medarbetare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål.

Arbetsmiljö 2.0 handlar om att arbeta lösningsorienterat och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Med ett uppgraderat arbetsmiljöarbete skapas dessutom resultat på sista raden.

För att lyckas behöver vi bottna i synen på medarbetarna, skapa ett holistiskt synsätt och samtidigt ta avstamp i lagstiftning och förordningar.

Arbetsmiljöarbetet behöver vara en naturlig del av affären och inte ett arbete som sker vid sidan av.

Vårt upplägg

När vi genomför ett projekt kopplar vi ihop arbetsmiljöarbetet med era affärsmål och er riktning framåt.

Ni får en tydlig bild över ert nuläge, återkoppling på hur väl ni lever upp till aktuella lagar och regler samt rekommendationer på vilka steg ni behöver ta för att nå er målbild.

Vårt upplägg:

  • Intervjuer med nyckelpersoner i organisationen – VD, HR, chef, medarbetare och skyddsombud
  • Inventering av befintliga rutiner och arbetssätt
  • Analys av nuläget
  • Konkreta rekommendationer och en handlingsplan
  • Uppföljningsmöte för att stämma av arbetet med handlingsplanen

Vi kan även skräddarsy ett upplägg som passar dig och din organisation.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om arbetsmiljö!

Vi skapar arbetsmiljö 2.0