Bli kontaktad

Event

UTBILDNING MALMÖ: Arbetsmiljöutbildning

Föregående

Visa alla seminarium

Nästa

Detta seminarium har redan passerat. Håll utkik här löpande efter nya intressanta event!
2019/05/28 @ Studio, Nordenskiöldsgatan 24, plan 7

UTBILDNING MALMÖ: Arbetsmiljöutbildning

När? Tisdag 28:e maj, kl. 09:00 – 16:30

Var? Studio, Nordenskiöldsgatan 24, plan 7

Ohälsa som beror på stress, konflikter och andra psykosociala förhållanden ökar i arbetslivet – konsekvenserna för individen, arbetsgivaren och samhället är stora och Arbetsmiljöverket preciserar vad arbetsgivarna måste göra för att förebygga ohälsa. Idag vill många arbetsgivare arbeta förebyggande och hitta nya vägar för att minimera denna ohälsa, men ofta saknas rätt kompetens för att driva dessa frågor i rätt riktning.

Alla chefer och arbetsledare ska ha kunskaper om vad ohälsa genom arbetsbelastning och kränkande särbehandling är och hur det kan förebyggas.Arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Frågor som arbetsgivaren särskilt ska arbeta kring är ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och rutiner för att motverka och hantera kränkande särbehandling.

Innehåll:

På den här arbetsmiljöutbildningen ger vi dig kunskaper i rådande arbetsmiljöföreskrifter och hur du som arbetsgivare kan arbeta i praktiken för att minska ohälsan i företaget. Du får också prova ett verktyg som kontinuerligt ger dig möjlighet att arbeta förebyggande och konkret kring dessa komplexa frågor.

Ur arbetsmiljöutbildning:
• Statistik och konsekvenser för medarbetare, arbetsgivare och samhälle
• Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4, innehåll och krav
• Roller och ansvar för arbetsgivare och medarbetare
• Case (verkliga fall inom området) och gruppövningar
• Hälsofrämjande ledarskap. Hur kan ledarskapet skapa trivsel och engagemang hos medarbetarna?
• OSAMeter – ett digitalt verktyg som hjälper dig att navigera i området och ger dig konkret hjälp och stöd

Målgrupp:

Kursen vänder sig till arbetsledare och chefer med personalansvar, HR-personal och företrädare för fackliga organisationer samt konsulter inom arbetsmiljöområdet.

Datum: Tisdag 28:e maj
Tid: kl. 09:00 – 16:30
Pris: 3900 SEK (Inklusive lunch/fika)

* Anmälan är bindande, men platsen kan övertas av annan deltagare. Betalning sker via faktura intill kursstart.

Boka din plats här!

Fyll i dina uppgifter nedan eller skicka ett mail till: seminarium@wiseconsulting.se.