Bli kontaktad

Event

Att bygga företagskultur – från fina ord till resultatskapande beteenden

Föregående

Visa alla seminarium

Nästa

Detta seminarium har redan passerat. Håll utkik här löpande efter nya intressanta event!
2015/04/28 @ STOCKHOLM, T-House på Engelbrektsplan 1, lokal Christofer Columbus

Att bygga företagskultur – från fina ord till resultatskapande beteenden

När? 28 april, kl 8.30 - 9.30 Frukost serveras från 8.00

Var? STOCKHOLM, T-House på Engelbrektsplan 1, lokal Christofer Columbus

En framgångsrik kultur är en avgörande faktor för framgång. Enligt Harvard Business Review är visions- och värderingsstyrda företag tolv gånger lönsammare än övriga. Flera andra studier visar samma sak, att värderingsstyrda organisationer har högre tillväxttakt, nöjdare kunder och medarbetare och kan enklare genomföra förändringar. Nu är det också bevisat att det finns ett starkt samband mellan företagskultur och finansiella resultat, att det ger effekt på sista raden och att det går relativt snabbt.

  • Hur kan ditt bolag bli än mer värderingsdrivet?
  • Hur knyter du ihop värderingar och handling?
  •  Hur kan ni bli ett bolag som framgångsrikt arbetar med värderingarna och får dem att genomsyra hela verksamheten och allas beteende?

Kom och lyssna till Lars von Sivers Lindmark, (VD på Genworth i Sverige) och Helena Eriksson-Grönbek (ledarutvecklare på Wise Consulting). Lars har tillsammans med oss på Wise Consulting framgångsrikt byggt upp en värderingsdriven företagskultur. Helena är team- och ledarutvecklare och arbetar bl a med fokus på mål, samarbete, förändringsledning, kommunikation och värderingsarbete.

Kom och låt dig inspireras. Ta del av vilka fallgroparna är och få tips kring vad som faktiskt gör skillnad!

”Människor vill vara meningsfulla delar i ett vinnande lag och känna att de bidrar”
Richard Branson

Anmäl dig direkt

Du kan också skicka ett mail direkt till seminarium@wiseconsulting.se.