Bli kontaktad

Arbetsmiljöregler

Organisatorisk & social arbetsmiljö

Har du koll på arbetsmiljöregler kring organisatorisk och social arbetsmiljö? Den 31 mars 2016 trädde Arbetsmiljöverkets AFS:en ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” i kraft. Många undrar vad föreskriften innebär, vilka krav som ställs på arbetsgivare och vad du ska göra för att leva upp till de nya kraven.

Arbetsmiljöregler i korthet

Arbetsbelastning

Arbetsgivaren ska säkerställa att medarbetarnas arbetsuppgifter och befogenheter inte skapar en arbetsbelastning som är ohälsosam. Det ska också finnas en balans mellan krav och resurser. Detta innebär att arbetsgivare bland annat behöver förebygga och fånga upp tidiga signaler på ohälsosam arbetsbelastning samt vidta åtgärder om sådant uppmärksammas.

Vidare poängteras vikten av en regelbunden dialog mellan chef och arbetstagare samt att arbetstagarna ska veta vilka uppgifter som krävs av dem, hur de ska prioritera och vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd. Slutligen ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att arbetsuppgifter som är starkt psykiskt påfrestande inte skapar ohälsa.

Arbetstid

Arbetsgivaren ska se till att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa hos arbetstagarna. Detta är särskilt aktuellt på arbetsplatser där det till exempel förekommer skift- och/eller nattarbete, delade arbetspass, mycket övertidsarbete, långa arbetspass och stora möjligheter att arbeta på olika platser och tider och med en förväntan att alltid vara nåbar.

Kränkande särbehandling

Arbetsgivaren ska tydliggöra att man inte accepterar kränkande särbehandling i organisationen och agera för att motverka en arbetsmiljö som kan skapa kränkande särbehandling. Utöver detta ska det finnas tydliga rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras om situationen uppstår, t.ex. vem man vänder sig till och vad som kommer att hända.

Kunskaper

Chefer i organisationen ska ha kunskaper kring hur man förebygger och hanterar såväl ohälsosam arbetsbelastning som kränkande särbehandling. Slutligen ska även organisationen ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Källa: Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljö 2.0

Vill du veta mer om hur vi arbetar med arbetsmiljö? Fyll i formuläret nedan, så hör vi av oss! Eller, läs vidare om arbetsmiljö 2.0 här!

Vill du veta mer?

Fyll i uppgifterna nedan så hör vi av oss!

 • Vad gjorde karriärcoachningen för dig?

  ”Karriärcoachningen blev en ”eye opener” och ledde till en helomvändning”

  Läs mer om samarbetet

  Ebba Hult

  Senior rådgivare på Centigo

 • Vad har hänt efter ledarprogrammen?

  "På Tobii har vi nu lyckats kommunicera att vi värderar ledarskap högt, du ska vara stolt om du arbetar som ledare hos oss och ta ditt uppdrag på största allvar!"

  Läs mer om samarbetet

  Cecilia Eriksson

  HR-Direktör på Tobii

 • Vad har utvecklingsinsatserna lett till?

  ”Våra ledare har fått en ökad medvetenhet om sitt egna ledarskap och en djupare självinsikt”

  Läs mer om samarbetet

  Anders Asp

  HR-Chef på TL Bygg