Bli kontaktad

Motivation för chef, ledare & team

Nå framgång genom motivation

Vi erbjuder insatser kring motivation och engagemang för chefer, ledare, team och medarbetare. Vi erbjuder både kortare punktinsatser för individer eller team samt mer omfattande insatser som kan bestå av test, workshops, övningar och coachning. Exempel på situationer då vi jobbat med motivation och engagemang med våra kunder:

Hitta motivation

Organisationer som vid större förändringsprocesser vill förebygga stress, oro och bristande motivation. Genom företagsanpassade motivationsprogram ger vi medarbetarna bästa möjliga förutsättningar att hantera situationen och bibehålla motivation, glädje och engagemang i arbetet.

Motivationsfaktorer för chef & medarbetare

Exempel på situationer då vi jobbat med motivation och engagemang med våra kunder:

  • Organisationer som vid större förändringsprocesser vill förebygga stress, oro och bristande motivation. Genom företagsanpassade motivationsprogram ger vi medarbetarna bästa möjliga förutsättningar att hantera situationen och bibehålla motivation, glädje och engagemang i arbetet.
  • Organisationer som agerar i en föränderlig miljö där mål och förutsättningar ofta ändras vinner på att förstå chefers och medarbetares motivationsfaktorer och för att kunna bibehålla en hög motivationsnivå.
  • Ledare som behöver nå en större förståelse för egna behov och styrkor, den egna motivationskapaciteten för att kunna förbli motiverade och prestera bättre.
  • Team som behöver nå en större förståelse för hela teamets behov och styrkor för att därmed tillsammans kunna uppnå gemensamma mål och prestera bättre.

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort