Bli kontaktad

Våra kunder berättar

Strategier förändrar inte företag - människor gör!

Ledarutveckling, Utveckling

"Med 360-utvärderingar kunde vi utvärdera och utveckla ledarskapet"

Olympus, ledande tillverkare av innovativ optisk och digital utrustning, ville satsa mer på ledarutveckling för de Nordiska cheferna och landade i att en 360-utvärdering skulle vara ett bra första steg för att utveckla cheferna på olika nivåer i organisationen.

Yonna Olsson, Regional Managing Director Nordic på Olympus

Vi samtalar med Yonna Olsson, Regional Managing Director Nordic på Olympus och Katarina Brommesson, konsult och ansvarig projektledare från Wise Consulting.

Berätta lite mer om hur upplägget såg ut och omfattningen av projektet:

– Inledningsvis bestämde vi oss för att göra en utvärdering av cheferna i den Nordiska ledningsgruppen, totalt 9 chefer. Samtliga fick genomgå en 360-analys och därefter fick var och en personlig återkoppling av konsulter från Wise Consulting. Detta föll så väl ut att vi därefter bestämde oss för att utöka insatsen och även låta nästa chefsled bestående av 19 chefer att göra detsamma.

Det låter som ett stort och lite komplext projekt med chefer i sex olika länder, vilka utmaningar stötte ni på och hur löste ni den:

– Det stämmer att den fysiska placeringen gjorde att vi fick vara lite extra kreativa när det gällde själva återkopplingen, vi involverade 4 konsulter från Wise Consulting och utsåg en projektledare. Wise Consulting  hade också under hela processens gång nära dialog med Netsurvey som levererar själva 360-verktyget. En annan utmaning var att hålla oss inom tidramarna, ibland kom inte svaren in i den takt vi ville, men Wise Consulting var oerhört snabba och flexibla och de hjälpte oss att finna lösningar på allt.

Efter att ha genomfört detta stora projekt, vad menar Yonna är den viktigaste skillnaden jämfört med utgångsläget?

– Nu har vi en helt annan kunskap om våra ledarkompetenser. Vi har objektiva och konkreta fakta att utgå ifrån, vi har nu fått en referenspunkt som gör att vi kan fortsätta att utveckla ledarskapet inom Olympus!

Katarina som både varit projektledare för hela insatsen och också levererande konsult ger sitt perspektiv:

– Ett sådant här projekt ger oss som konsulter en fantastisk möjlighet att få lära känna våra kunder och deras organisation och chefer väldigt väl. Att ha fått bidra till att Olympus chefer fått större insikt kring sitt ledarskap och möjlighet att växa som ledare har känts meningsfullt och varit oerhört stimulerande. Den här typen av insats gynnar ju faktiskt inte bara cheferna utan hela företaget och alla medarbetarna.

Yonna avslutar:

– För oss var det naturligt att vända oss till Wise Consulting, vi har en mycket god upparbetad kontakt sedan flera år och väldigt goda erfarenheter av tidigare samarbete. Dessutom var det en fördel för oss att vi även kunde ta hjälp av Wise Consulting för coachning och ledarutveckling i Danmark.

Yonna Olsson (Olympus) & Katarina Brommesson (Wise Consulting).

olympus-sida

"Nu har vi en helt annan kunskap om våra ledarkompetenser."

Yonna Olsson

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort