Bli kontaktad

Våra kunder berättar

Strategier förändrar inte företag - människor gör!

Utveckling, Hr-konsult

"Vi har verkligen fått mycket valuta för pengarna!"

Hässleholm Miljö, är ett bolag som behandlar och återvinner avfall från hushåll, industri samt producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Vi samtalar med bolagets VD Gunilla Holmberg om vårt samarbete.

Gunilla Holmberg, VD på Hässleholm Miljö

Gunilla, varför valde ni att anlita en HR-konsult från Wise Consulting?

Vi stod inför en situation där jag kände att vi saknade baskompetensen inom HR. Vi har påbörjat en förändringsresa inom Hässleholm Miljö med en långsiktig plan för 2020. Vi hade startat processer och hade flera på gång. Vi behövde också få in nya influenser.

Vad innebär er förändringsresa?

Den största förändringen vi gör är att gå från en traditionell verksamhetsindelad organisation till en funktionsorganisation, med affärsområden och därunder enheter som arbetar över hela företaget. Vi har i den resan bland annat påbörjat ett ledarutvecklingsprogram, vilket startade 2012. Det innebär att vi tydliggör chefernas ansvar och HR stödjer konsultativt.

Vad har varit vår HR konsults uppdrag och på vilket sätt tycker du att hon har bidragit till er organisation?

Jennys uppdrag har varit att fortsätta driva de tidigare påbörjade HR projekten och koppla dem till vår verksamhetsplan. Hon har också varit en stor resurs i våra rekryteringsprocesser och har varit en stabilisator. Vi har behov av erfarna personer i stabsfunktioner, och Jenny har verkligen levt upp till det!

Vad ser du för fördelar med att anlita en extern HR konsult?

Kompetensen och förståelsen för vad vi behöver. Jenny har stor erfarenhet av det eftersom hon har varit inom olika bolag och företag tidigare. Hon visade prov på en förmåga att snabbt sätta sig in i vår situation. Personkemin stämde direkt – hon har ett driv och också ett lugn. Hon har skapat goda relationer med facket och kanaliserat olika frågeställningar på ett bra sätt. Vi har verkligen fått mycket valuta för pengarna och om vi skulle hamna i motsvarande situation igen så skulle vi sannolikt anlita en extern HR konsult.

Vilka HR-utmaningar står ni inför framöver?

Nu ska vi satsa på att jobba med medarbetarskapet och ledarskapet som leder till att vi är en ännu mer attraktiv arbetsgivare för både nuvarande och nya medarbetare. Vi ska tydliggöra och marknadsföra karriärmöjligheterna som självklart finns inom kommunala bolag.

Gunilla Holmberg, VD på Hässleholm Miljö.

Hör av dig till oss!

Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig inom kort