Wise Paper | Svåra samtal

30 March 2020

Centralt i alla typer av svåra samtal är att du som chef ska förmedla ett, ofta svårt, budskap. Det kan handla om beteendeförändring, nya arbetsuppgifter eller information om att medarbetaren måste avsluta sin anställning. Därför är det viktigare än någonsin att du är förberedd och har klätt dig med rätt kunskap. 

Hämta guiden genom att skicka in formuläret nedan. 

Svåra samtal

Svåra samtal kräver kunskap och förberedelse för att det ska bli ett lyckad resultat. Ta med dig våra bästa tips till ditt nästa svåra samtal.