Wise Paper | Rapport – HR-Tech

18 February 2022

Inom alla områden i samhället går vi mot en allt mer digital värld, likaså för HR. En spaning som några av våra konsulter gjort i sina uppdrag är att det kan finnas ett skav i denna insikt. Det kan upplevas krångligt, tidskrävande och dyrt samtidigt som andra omfamnar den digitala utvecklingen till fullo och ligger i framkant. Vi ville därför ta pulsen på HR-Sverige för att se hur långt företagen har kommit med digitalisering och i de fall där något bromsar, vad det beror på i så fall?   

Här får du ta del av våra analyser samt trendspaningar inom området HR-Tech, ladda ner via formuläret nedan.

Rapport - HR-tech

Är du nyfiken på teknologisk utveckling inom HR? Ladda hem HR-tech rapporten och få en överblick!