Wise Paper | Checklista för ledningsgrupper

29 January 2020

Sitter du och din ledningsgrupp fast i avrapporteringsträsket? Har ni tid, takhöjd och tillit nog att vända och vrida på strategiskt viktiga frågor – eller är det ofta ”fel” saker som stjäl all tid och fokus? Då kan det vara tydliga tecken på att ni varken har en gemensam bild av uppdraget eller känner varandra tillräckligt väl för att våga ifrågasätta agendan.

Läs mer genom att hämta guiden nedan.

Checklista för ledningsgrupper

Ladda hem guiden och använd den i ditt ledningsgrupparbete som information och inspiration för ett mer effektivt ledarskap.