Vad krävs av arbetsgivare vid allvarlig händelse eller kris?

10 mars 2020

Insikter & kunskap | Vad krävs av arbetsgivare vid allvarlig händelse eller kris?

Att arbetsgivare har ett stort ansvar för den fysiska och psykosociala arbetsmiljön, samt att detta är reglerat i Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) känner de flesta företag till. Men många är inte förberedda på och har inte erfarenheten och kunskapen i att hantera kriser enligt kraven från AMV:s ”Första hjälpen och krisstöd” (AFS 1999:7).

Utmaningen för arbetsgivare är att kriser kan komma i många olika former och skepnader och att de är svåra att planera för. Till kriser som kan uppstå på arbetsplatser räknas t.ex. arbetsplatsolyckor, allvarliga tillbud, hot och våld, dödsfall, allvarliga sjukdomar, yrkesspecifika påfrestningar, medialt uppmärksammade händelser, förtroendekriser, förskingring. Arbetsgivaren har ett ansvar att riskbedöma och se till att det finns beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Men händelser som Coronavirusets spridning i världen är svåra att helt förbereda sig på både för samhället i stort och det enskilda företaget.

Vad kan ni göra för att vara så förberedda som möjligt?

 • Se till att ha en uppdaterad och företagsanpassad krisplan som bland annat innehåller:
  • Mall för riskanalys
  • Namn och kontaktuppgifter till utsedda medlemmar i företagets krisgrupp. Fysisk samlingsplats för krisgruppen i händelse av kris.
  • Tydlig rollfördelning i krisgruppen
  • Kommunikationsvägar i händelse av kris, t.ex. en specifik mailadress och telefonnummer som bara används i krissammanhang
  • Lista med kontaktuppgifter till myndigheter, samarbetspartners, försäkringsbolag, revisor, företagshälsovård mfl.
  • Mall för att föra logg över händelsens förlopp
  • Riktlinjer för vilket psykosocialt stöd som ska ges till medarbetare och av vem
 • Ha uppdaterade kontaktuppgifter till anhöriga
 • Utbilda personalen i första hjälpen och HLR och se till medarbetare vet var första hjälpen utrustning finns
 • Mediaträna nyckelpersoner i krisgruppen
 • Se till att chefer och arbetsledande personal har tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt

Vem ansvarar för krishanteringen på företaget?

Det yttersta ansvaret har alltid högsta ledningen i företaget, men i krisgruppen bör även HR, kommunikationsansvarig, ekonomiansvarig, IT-ansvarig samt övriga medlemmar i ledningsgruppen ingå. Involvera gärna också specifikt sakkunniga, utifrån den kris som ni står inför.

Vad ska kommuniceras?

Tydlig, saklig och lättillgänglig kommunikation till medarbetare är nyckeln till en framgångsrik hantering av kriser och allvarliga händelser. Det är av yttersta vikt att information om allvarliga händelser ges fortlöpande, även när informationsvärdet kan tyckas lågt. Se till att er kommunikation är korrekt och bekräftad av myndigheter, uppmana medarbetare att söka information enbart på myndighetssidor. Se till att alla chefer delger medarbetare samma information. Förse gärna chefer med ”talking points” för att säkerställa korrekt informationsflöde.

Krishantering är som sagt alltid svår att förbereda eftersom varje scenario är unikt, men att göra noggranna förberedelser och praktiskt öva olika scenarion är ett bra och värdefullt sätt att förbereda sin organisation om en kris skulle uppstå.

Vill du veta mer om hur du kan arbeta med krishantering gällande Coronaviruset, hjälper vi dig gärna. Vi har expertisen på plats och våra konsulter kan snabbt kliva in med råd, vägledning och praktiskt arbete. Du kan också ladda ned vår checklista här – Wise Paper | Checklista för arbetsgivare – Coronavirus

Annica Taban är Teamchef på Wise Consulting, mångårig erfarenhet av krishantering och arbetar med att hitta den bästa HR-konsulten för just din organisation.

Group-3

Vill du veta mer? Hör av dig till oss!

Sidor du kanske gillar

Blogg

Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg...
Läs mer här!
Blogg

5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad...
Läs mer här!
Blogg

3 frågor med vår vd Katarina Walter

Vilka är de främsta utmaningarna för företag 2023? Vilken app går det bara inte att...
Läs mer här
Blogg

HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta...
Läs mer här
Blogg

Välmående på jobbet – vad innebär det idag?

Nu när vi äntligen får samlas igen på våra arbetsplatser, som under pandemin varit stängda,...
Läs mer här
Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här
Blogg

Krönika | Summering av HR-året 2021 | Human Growth Award

Att bygga sitt bolag starkt genom att involvera och engagera sina medarbetare i utmaningar och...
Läs mer här
Blogg

Framtidens arbetsplats är en hybrid

Många är nog tillbaka efter en förhoppningsvis härlig sommarledighet, hungriga på att sätta igång med...
Läs mer här
Blogg

Triple bottom line – Hur arbetar du med social hållbarhet?

Just nu pågår hos de allra flesta verksamheter ett arbete med att sammanställa årsredovisningen för...
Läs mer

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.