Vad är rätt lön egentligen?

28 juni 2016

top-left
top-right
bottom-right

Insikter & kunskap | Vad är rätt lön egentligen?

Ska du rekrytera en ny medarbetare, driva en lönerevision eller hålla lönesamtal  – då kan det vara bra att förstå hur en lönebenchmarking går till. Vill du dessutom läsa mer om ersättningsfrågor har du hittat helt rätt!

Benchmarking av löner kan definieras som: en mätning av ersättningsnivån för en specifik position i ett urval av externa företag eller branscher. Denna mätning ger dig en överblick av hur marknaden ser ut för jämförbara positioner.

Det är inte:

  • En prislista
  • ”Sanningen”
  • Svaret på hur en individs ersättning ska se ut

För att kunna jämföra positioner rekommenderar jag en positionsvärdering, det finns många olika värderingsverktyg att välja mellan – exempelvis från Mercer (IPE), Korn Ferry Hay Group (Reference Levels) eller Willis Towers Watson (Global Grading System). Vad är det då som ska värderas? Individer eller positioner? Detta är en vanlig ”fallucka” men det är alltid positioner och företagets behov som värderas, inte vad individen har för kompetens.

Nästa steg är att bestämma sig för vilken den jämförbara marknaden är och hur företaget ska förhålla sig till den, välja datakällor, sammanställa och verifiera datan. Det räcker sällan med en datakälla, hitta den mix som ger en fullständig bild, exempelvis genom marknadsenkäter, headhunters, fackliga undersökningar och årsredovisningar. Var även noga med vilka ersättningskomponenter som datan baseras på!

Så, vad är då rätt lön?

För att kunna svara på detta så kan man använda sig av kvartiler när man skapar referenslönestrukturer, en fjärdedel av observationerna är lägre än undre kvartilen och tre fjärdedelar är lägre än den övre kvartilen. Den lämpliga ersättningsnivån för en individ kan finnas någonstans mellan undre och övre kvartil, utifrån hur ersättningspolicyn ser ut, men påverkas även av antal år i befattning, prestation och kompetens. Individuella ersättningsnivåer måste differentieras och nivån måste vara ett medvetet val och resultatet av ett strukturerat angreppssätt.

Ta gärna kontakt med mig om du har fler frågor om löner!

Mikael Johansson, HR-konsult, Wise Consulting

Group-3

Vill du veta mer? Hör av dig till oss.

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.