Psykologisk säkerhet

12 november 2019

Insikter & kunskap | Psykologisk säkerhet

Varför är psykologisk säkerhet viktigt? – Jobbar du i ett team där allt känns enkelt, ni löser problem på ett kreativt sätt och ni stöttar varandra i vått och torrt? Eller befinner du dig i det motsatta? I ett team där du måste vakta din tunga, hålla uppe en fin fasad och där fokus är på att var och en i teamet ska visa sig på styva linan? Där du inte känner dig helt trygg med andra ord.

Google genomförde en omfattande vetenskaplig studie på över 180 team för att fastställa vad som kännetecknar ett effektivt team. Tesen var att försöka hitta den ”perfekta” sammansättningen i ett team, såsom utbildningsbakgrund, kön, drivkrafter m.m. Men gissa vad de fann? Att det viktigaste är psykologisk säkerhet. Det var det som avgjorde hur effektiva teamen var.

Begreppet psykologisk säkerhet (Psychological Safety) myntades av Amy Edmondson, psykologiprofessor på Harvard. Amy har bl.a. studerat team på intensivvårdsavdelningar som kännetecknas av samarbete under hårt pressade förhållanden med allvarliga konsekvenser. Hon fann att de effektivaste teamet är de som var bäst på att skapa psykologisk trygghet i gruppen. Där man vågar dela med sig av misstag, dela ”obekväma” insikter, nya idéer och ge varandra feedback på ett bra sätt. De lärde sig nya rutiner lättare och gav bättre vård i slutändan.

Enligt Amy Edmondson är definitionen för psykologisk säkerhet:

”En tro på att man inte kommer att straffas eller förödmjukas för att man tar upp idéer, frågor, oro eller misstag”.

Varför och när är det viktigt att team utvecklar psykologisk säkerhet? När komplexa uppgifter behöver lösas tillsammans är det som allra viktigast, precis som hon såg i intensivvårdsteamen. Då behöver vi känna oss trygga för att våga komma med synpunkter, nya idéer, våga säga till när man tycker att något är fel osv. Det är grunden för ett lärande förhållningssätt, till skillnad från det motsatta som kännetecknas av psykologisk ”fara” (Psychological Danger). En kultur där fokus är på att hitta syndabockar och skapa en s.k. ”blaming-kultur”.

I en grupp med hög grad av psykologisk säkerhet lär sig teamet snabbare av sina misstag. ”Fail fast and learn quick”, är en devis och överlevnadsfaktor på vår snabbrörliga arbetsmarknad idag.

Här kommer några tips för hur ni ökar psykologisk säkerhet i ert team:

  • Kultur – Uppmuntra varandra att påtala fel och förbättringsförslag. Vilket bemötande får kollegor som lyfter fram det som inte fungerar?
  • Spelregler – Diskutera och kom överens om vilka spelregler ni vill ha i ert team när ni ska samarbeta. Delge gärna varandra om hur ni fungerar under pressade situationer och enas om strategier för att hantera det.
  • Proaktivitet mot mobbning – Diskutera i er grupp vilka beteenden ni anser vara tecken på mobbing eller utfrysning, alltifrån att inte hälsa, till att inte delge information.
  • Team debrief – Gör regelbundna team debriefs där fokus är på att utvärdera ert arbetssätt snarare än era resultat.
  • Belöna teamet inte individen – Skapa belöningar på team-nivå som premierar gott samarbete.
  • ”Fail quick to learn fast” – träna er på att dela era misstag i syfte att lära snabbt.

Maria Göthe, arbetar som Ledar-, team- och HR-utvecklare på Wise Consulting. 

Group-3

ViIl du skapa konkurrenskraft genom engagerade och motiverade människor?

Sidor du kanske gillar

Blogg

Nya LAS sammanfattat i 8 punkter

Större möjlighet att göra undantag i turordningen, lättare att säga upp anställda och snabbare väg...
Läs mer här!
Blogg

5 tips för framgångsrikt hybridarbete

Hybridarbete är ordet på mångas läppar just nu. Flexibiliteten att kunna arbeta hemma är uppskattad...
Läs mer här!
Blogg

3 frågor med vår vd Katarina Walter

Vilka är de främsta utmaningarna för företag 2023? Vilken app går det bara inte att...
Läs mer här
Blogg

HR – vad är det och varför bör din organisation arbeta med personalfrågor?

En kärnfråga för organisationer är hur man kan få anställda att vara effektiva och arbeta...
Läs mer här
Blogg

Välmående på jobbet – vad innebär det idag?

Nu när vi äntligen får samlas igen på våra arbetsplatser, som under pandemin varit stängda,...
Läs mer här
Blogg

Tema HR-Tech – HR-system | Steg-för-steg-guide för en lyckad implementation

Att upphandla och implementera ett HR-system är tidskrävande. Om vi inte planerar noga och driver...
Läs mer här
Blogg

Krönika | Summering av HR-året 2021 | Human Growth Award

Att bygga sitt bolag starkt genom att involvera och engagera sina medarbetare i utmaningar och...
Läs mer här
Blogg

Framtidens arbetsplats är en hybrid

Många är nog tillbaka efter en förhoppningsvis härlig sommarledighet, hungriga på att sätta igång med...
Läs mer här
Blogg

Triple bottom line – Hur arbetar du med social hållbarhet?

Just nu pågår hos de allra flesta verksamheter ett arbete med att sammanställa årsredovisningen för...
Läs mer

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.