Psykologisk säkerhet

12 november 2019

top-left
top-right
bottom-right

Insikter & kunskap | Psykologisk säkerhet

Varför är psykologisk säkerhet viktigt? – Jobbar du i ett team där allt känns enkelt, ni löser problem på ett kreativt sätt och ni stöttar varandra i vått och torrt? Eller befinner du dig i det motsatta? I ett team där du måste vakta din tunga, hålla uppe en fin fasad och där fokus är på att var och en i teamet ska visa sig på styva linan? Där du inte känner dig helt trygg med andra ord.

Google genomförde en omfattande vetenskaplig studie på över 180 team för att fastställa vad som kännetecknar ett effektivt team. Tesen var att försöka hitta den ”perfekta” sammansättningen i ett team, såsom utbildningsbakgrund, kön, drivkrafter m.m. Men gissa vad de fann? Att det viktigaste är psykologisk säkerhet. Det var det som avgjorde hur effektiva teamen var.

Begreppet psykologisk säkerhet (Psychological Safety) myntades av Amy Edmondson, psykologiprofessor på Harvard. Amy har bl.a. studerat team på intensivvårdsavdelningar som kännetecknas av samarbete under hårt pressade förhållanden med allvarliga konsekvenser. Hon fann att de effektivaste teamet är de som var bäst på att skapa psykologisk trygghet i gruppen. Där man vågar dela med sig av misstag, dela ”obekväma” insikter, nya idéer och ge varandra feedback på ett bra sätt. De lärde sig nya rutiner lättare och gav bättre vård i slutändan.

Enligt Amy Edmondson är definitionen för psykologisk säkerhet:

”En tro på att man inte kommer att straffas eller förödmjukas för att man tar upp idéer, frågor, oro eller misstag”.

Varför och när är det viktigt att team utvecklar psykologisk säkerhet? När komplexa uppgifter behöver lösas tillsammans är det som allra viktigast, precis som hon såg i intensivvårdsteamen. Då behöver vi känna oss trygga för att våga komma med synpunkter, nya idéer, våga säga till när man tycker att något är fel osv. Det är grunden för ett lärande förhållningssätt, till skillnad från det motsatta som kännetecknas av psykologisk ”fara” (Psychological Danger). En kultur där fokus är på att hitta syndabockar och skapa en s.k. ”blaming-kultur”.

I en grupp med hög grad av psykologisk säkerhet lär sig teamet snabbare av sina misstag. ”Fail fast and learn quick”, är en devis och överlevnadsfaktor på vår snabbrörliga arbetsmarknad idag.

Här kommer några tips för hur ni ökar psykologisk säkerhet i ert team:

  • Kultur – Uppmuntra varandra att påtala fel och förbättringsförslag. Vilket bemötande får kollegor som lyfter fram det som inte fungerar?
  • Spelregler – Diskutera och kom överens om vilka spelregler ni vill ha i ert team när ni ska samarbeta. Delge gärna varandra om hur ni fungerar under pressade situationer och enas om strategier för att hantera det.
  • Proaktivitet mot mobbning – Diskutera i er grupp vilka beteenden ni anser vara tecken på mobbing eller utfrysning, alltifrån att inte hälsa, till att inte delge information.
  • Team debrief – Gör regelbundna team debriefs där fokus är på att utvärdera ert arbetssätt snarare än era resultat.
  • Belöna teamet inte individen – Skapa belöningar på team-nivå som premierar gott samarbete.
  • ”Fail quick to learn fast” – träna er på att dela era misstag i syfte att lära snabbt.

Maria Göthe, arbetar som Ledar-, team- och HR-utvecklare på Wise Consulting. 

Group 2

ViIl du skapa konkurrenskraft genom engagerade och motiverade människor?

Sidor du kanske gillar

Case

Case | Omegapoint

Vi landade i att vi ville ha en skräddarsydd ledarskapsutbildning under en period om 18...
Lotta Hammarström, Talent Management
Läs mer
Case

Case | Stavdal

Vi började med att göra en så kallad HR-kartläggning där vi gick igenom samtliga HR-områden...
Mikael Olsson, CEO
Läs mer
Case

Case | Genworth

Vår mission och våra värderingar är nu tydliga både internt för våra medarbetare och externt...
Lars von Sivers Lindmark, vd
Läs mer
Case

Case | Circle K

Cheferna som gått programmet har fått nya insikter om sig själv och sitt ledarskap och...
Jessica Lindqvist, Utbildningsansvarig
Läs mer
Events

FULLSATT | Frukostseminarium Göteborg 4 mars 2020 | Future leadership skills – har du rätt kompetenser?

Vad blir viktigt för dig som ledare i framtiden? I en komplex värld med snabba...
Boka här
Påjobbetpodden

Påjobbetpodden | Erik Ringertz från Netlight

I detta avsnitt får vi lyssna till ett kärt återbesök av Erik Ringertz, VD på...
Lyssna här
Påjobbetpodden

Påjobbetpodden | Maria Göthe om psykologisk säkerhet

Häng med när Maria Göthe, ledarutvecklare och HR-expert på Wise Consulting pratar psykologisk säkerhet. Vad...
Lyssna här
Påjobbetpodden

Påjobbetpodden | Alexander Storckenfeldt vd på Anticimex

Hur gör du för att gå vidare i karriären hos en och samma arbetsgivare? Lyssna...
Lyssna här
Påjobbetpodden

Påjobbetpodden | Sofia Stigendal – rekrytera inkluderande

I detta avsnitt får du lyssna till Sofia Stigendal från Arbetsgivarverket. Hon berättar delar praktiska...
Lyssna här

Kontakt

Har du några frågor kring våra tjänster eller hur vi jobbar? Tveka inte att höra av dig till oss. Vi hjälper dig gärna.